Lode - spaľovací motor

Viac o kategórii

RC lode so spaľovacím motorom sú, oproti ostatným RC lodiam, náročnejšie na potrebnú starostlivosť a údržbu. Je nutné nielen dopĺňať špeciálne palivo, nastavovať motor, ale aj dbať o bezpečnosť a čistotu počas tohto procesu. Odmenou je však väčší výkon ich motora. Nevýhodou je vyššia hladina hluku, ktorá môže byť príčinou konfliktov s ostatnými návštevníkmi vodných plôch. Najčastejším zástupcom RC lodí so spaľovacím motorom sú pretekárske lode, ktoré môžu byť rýchlejšie ako lode, s elektromotorom. Takže ak chcete s RC loďou pretekať, vyberte si jednu z lodí so spaľovacím motorom v tejto ponuke.

2 položky