Zásady ochrany osobných údajov


Vážený kupujúci,

aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť PECKA-MODELÁŘ s.r.o., so sídlom Vajdova 1047/25, Praha 10, IČO: 27114295, DIČ: CZ27114295, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze, oddiel C, vložka 97301, (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Aké osobné údaje spracúvame?
Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu Titul, Meno, Priezvisko, Adresa bydliska/prípadne adresa dodania tovaru, Email, Telefón, Obsah objednávky, Osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

4. Aký je náš oprávnený záujem?
Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame kamerový systémom, ktorý sníma okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici pred vchodom do predajne. Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

5. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
- začiarknutím príslušného okna v on-line objednávke "Súhlasím s obchodnými podmienkami"
- prihlásením sa na odber newsletteru

6. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
- kliknutím na link Odhlásiť z newslettera, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného emailu
- zaslaním oznámenia na email info@peckamodel.sk
- zaslaním oznámenia poštou na adresu Pecka Modelář s.r.o., Zlatnická 4, 110 00 Praha 1, Česká republika
- odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej predajni

7. Komu vaše údaje poskytujeme?
S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje externému účtovníkovi.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
E-shop
a. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy
a. Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii
a. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
a. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing
a. Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

9. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

10. Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:
Písomne: Zlatnická 4, 110 00 Praha 1, Česká republika
Email: info@peckamodel.sk
Tel. č.: +420 774 590 258

11. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@peckamodel.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

14. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania

Táto webová stránka používa cookies

S cieľom zlepšiť naše služby používame na tejto webovej stránke súbory cookies. Viac informácií nájdete v Podmienkach používania webovej stránky.

Funkčné cookies Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a preto ich nie je možné vypnúť.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhajú sledovať a analyzovať spôsob v systéme Google Analytics 4, akým návštevníci interagujú s našou stránkou. Tieto informácie nám umožňujú vylepšovať obsah a poskytovať lepší užívateľský zážitok.
Marketingové cookies Čítanie a zapisovanie cookies na marketingové účely pre reklamné systémy ako je napr. Google Ads či Sklik. Tieto cookies nám umožňujú sledovať správanie používateľov a merať výkon webu a efektivitu našich reklamných kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňujú prezentovať vám personalizovanú reklamu na základe vašich predchádzajúcich interakcií s našou stránkou v systémoch ako je Google Ads, Sklik.
Využitie osobných dát Touto voľbou nastavíte súhlas s odosielaním a spracovaním vašich osobných údajov spoločnosti Google na účely zacielenia a vyhodnocovania online reklamy a cieleného marketingu.