Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení

Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov:

  • adresa elektronickej pošty;

  • telefónne číslo a

  • dátum narodenia

(ďalej spoločne všetko len na účely tohto súhlasu ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, spoločnosťou PECKA-MODELÁŘ sro, so sídlom Vajdova 1047/25, Praha 10, Česká  republika. IČO: 27114295, DIČ: CZ27114295, zapísanej v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel C, vložka 97301, a to pre účely

  • marketingu (tj. ponúkanie produktov a služieb predávajúceho) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti (k tomu je potrebné adresa elektronickej pošty a telefónne číslo kupujúceho), a
     
  • tzv. narodeninovej ponuky - zľava na tovar predávajúceho zaslaná kupujúcemu v súvislosti s dňom jeho narodenia (k tomu je potrebné adresa elektronickej pošty a telefónne číslo kupujúceho a jeho dátum narodenia).

Kupujúci týmto súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a službami vrátane tzv. narodeninovej ponuky predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a jeho telefónne číslo a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho a jeho telefónne číslo.

Osobné údaje budú predávajúcim spracovávané po dobu po 5 rokov od posledného nákupu kupujúceho alebo do doby, než s takým zasielaním kupujúci vyjadrí nesúhlas.

Osobné údaje bude spracovávať priamo predávajúci.

Kupujúci tento súhlas udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré predávajúci spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

Kupujúci berie na vedomie, že má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracovania a ich prenosnosť. Kupujúci má ďalej právo namietať proti spracovaniu osobných údajov a podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov k Úradu na ochranu osobných údajov.

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov a o právach kupujúceho sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré za týmto účelom vydal predávajúci (TU).

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu predávajúceho) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Táto webová stránka používa cookies

S cieľom zlepšiť naše služby používame na tejto webovej stránke súbory cookies. Viac informácií nájdete v Podmienkach používania webovej stránky.

Funkčné cookies Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a preto ich nie je možné vypnúť.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhajú sledovať a analyzovať spôsob v systéme Google Analytics 4, akým návštevníci interagujú s našou stránkou. Tieto informácie nám umožňujú vylepšovať obsah a poskytovať lepší užívateľský zážitok.
Marketingové cookies Čítanie a zapisovanie cookies na marketingové účely pre reklamné systémy ako je napr. Google Ads či Sklik. Tieto cookies nám umožňujú sledovať správanie používateľov a merať výkon webu a efektivitu našich reklamných kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňujú prezentovať vám personalizovanú reklamu na základe vašich predchádzajúcich interakcií s našou stránkou v systémoch ako je Google Ads, Sklik.
Využitie osobných dát Touto voľbou nastavíte súhlas s odosielaním a spracovaním vašich osobných údajov spoločnosti Google na účely zacielenia a vyhodnocovania online reklamy a cieleného marketingu.