Odoslať stránku na e-mail:
gdpr

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIA TZV. COOKIES

Pri používaní našich webových stránok používa naša spoločnosť, PECKA-MODELÁR s.r.o., IČO: 44214707, so sídlom Ivanská cesta 16, 841 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 53032/B, tieto cookies, popr. súvisiace programy:

Od užívania týchto cookies sa môžete odhlásiť zde.

Bližšie informácie o užívaní týchto cookies (Google Analytics) sa môžete dočítať zde.

Od užívania týchto cookies (Google AdWords remarketing a Facebook remarketing) sa môžete odhlásiť zde. Bližšie informácie o Google AdWords remarketing zde a o Facebook remarketing zde.

Ďalšou možnosťou odhlásenia od príjmu cookies od dodávateľov tretích strán je odhlasovacia stránka organizácie Network Advertising Initiative (NAI).

Pre úplný a aktuálny prehľad o každom prístupe tretích strán k Vášmu webovému prehliadaču odporúčame nainštalovať webový prehliadač disponujúci zásuvným modulom pre tento účel.

K súborom cookies má prístup naša spoločnosť, ďalej spoločnosť Media Solution s.r.o., IČO 28542738, ktorá pre našu spoločnosť spravuje webové stránky.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť súbory cookies sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Ku spracovaniu cookies dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijala spoločnosť technické opatrenia na zabezpečenie ich ochrany, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.

Keďže môžu byť cookies podľa platnej právnej úpravy považované za osobné údaje, poúčame Vás týmto, že máte právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracovania a ich prenositeľnosť, namietať proti spracovaniu osobných údajov a podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov k Úradu na ochranu osobných údajov.

Podrobnejšie k Vašim právam zde v časti VII. prehlásenia.

V prípade akejkoľvek Vašej žiadosti týkajúce sa spracovania cookies kontaktujte našu spoločnosť na ktoromkoľvek nižšie uvedenom kontakte:

Písemně na adrese: Ivanská cesta 16, 82104 Bratislava

Elektronicky na e-mailovej adrese: info@peckamodel.sk

Telefonicky na telefonním čísle: 02/43 63 94 27

Získajte dopravu zadarmo

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2018. Všetky práva vyhradené.