Vážení zákazníci, prevzatie tovaru prostredníctvom výdajného miesta DPD je aktuálne možné pri objednávke s platbou vopred (platobná karta on-line alebo prevodom). Prevzatie tovaru dobierkou nie je podporované.

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIA TZV. COOKIES

Pri používaní našich webových stránok používa naša spoločnosť, PECKA-MODELÁř s.r.o., IČO: 27114295, so sídlom Vajdova 1047/25, Praha 10, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel C, vložka 97301, tieto cookies, popr. súvisiace programy:

Od užívania týchto cookies sa môžete odhlásiť TU.

Bližšie informácie o užívaní týchto cookies (Google Analytics) sa môžete dočítať TU.

Od užívania týchto cookies (Google AdWords remarketing a Facebook remarketing) sa môžete odhlásiť TU. Bližšie informácie o Google AdWords remarketing TU a o Facebook remarketing TU.

Dalšie možností odhlásenia od príjmu cookies od dodávateľov tretích strán je odhlasovacia stránka organizácie Network Advertising Initiative (NAI).

Pre úplný a aktuálny prehľad o každom prístupe tretích strán k Vášmu webovému prehliadaču odporúčame nainštalovať webový prehliadač disponujúci zásuvným modulom pre tento účel.

K súborom cookies má prístup naša spoločnosť, ďalej spoločnosť Media Solution s.r.o., IČO 28542738, ktorá pre našu spoločnosť spravuje webové stránky.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť súbory cookies sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

K spracovaniu cookies dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijala spoločnosť technické opatrenia na zabezpečenie ich ochrany, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.

Keďže môžu byť cookies podľa platnej právnej úpravy považované za osobné údaje, poúčame Vás týmto, že máte právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracovania a ich prenositeľnosť, namietať proti spracovaniu osobných údajov a podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov k Úradu na ochranu osobných údajov.

V prípade akejkoľvek Vašej žiadosti týkajúcej sa spracovania cookies kontaktujte našu spoločnosť na ktoromkoľvek nižšie uvedenom kontakte:

Písomne na adrese: Zlatnická 4, 110 00 Praha 1

Elektronicky na e-mailovej adrese: objednavky@peckamodel.cz

Telefonicky na telefónnom čísle: +420 774 590 258

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2022. Všetky práva vyhradené.