PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIA TZV. COOKIES

Pri používaní našich webových stránok používa naša spoločnosť, PECKA-MODELÁř s.r.o., IČO: 27114295, so sídlom Vajdova 1047/25, Praha 10, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddiel C, vložka 97301, tieto cookies, popr. súvisiace programy:

  • session cookies - sú vyžadované pre základné fungovanie webových stránok našej spoločnosti - bez nich by ste nemohli webové stránky využívať. Jedná sa napr. o súbory umožňujúce vytvoriť obsah nákupného košíka, prejsť procesom zaplatenia a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi. Tieto cookies sú vždy zapnuté. K ich využívaniu nie je nutný Váš súhlas. Po uzatvorení Vášho prehliadača sa tieto súbory automaticky vymažú. S užívaním session cookies je spojené využívanie tzv. PHPSESSID cookies, ktoré zaisťujú funkčnosť webových stránok.

  • lokálne cookies (session id košík pre uchovanie obsahu košíka pre ďalšiu návštevu, posledné zobrazené detaily produktov) - tieto sú ukladané do Vášho počítača, a to po dobu 12 mesiacov. Účelom užívania týchto cookies zo strany našej spoločnosti je zlepšenie poskytovania služieb našim zákazníkom, keď tieto cookies umožňujú uchovať obsah nákupného košíka a zobrazené detaily produktov aj po vypnutí počítača po dobu uvedenú v predchádzajúcej vete. K užívaniu týchto cookies je vyžadovaný Váš predchádzajúci súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať (viď nižšie). Ak odmietnete dať súhlas s užívaním týchto cookies, stratíte možnosť užívať webové stránky našej spoločnosti s funkcionalitami, ktoré sú tu popísané.

Od užívania týchto cookies sa môžete odhlásiť TU.

  • Google Analytics – jedná sa o cookies používané na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Google. Zhromažďovanie a používanie meracieho kódu Google Analytics nám dovoľuje vykonávať analýzu návštevnosti a webovej prevádzky stránok a umožňuje nám zachytiť informácie o návštevách našej webovej stránky. Tieto informácie sú anonymné. IP adresa Vášho počítača nie je viditeľná pre našu spoločnosť ani pre spoločnosť Google. Naša spoločnosť tieto informácie používa iba interne - pre zlepšenie obsahu našich stránok pre návštevníkov podľa preferencií a obľuby navštívených častí našich webových stránok. Napríklad tento nástroj umožňuje zhromažďovať informácie o uskutočnených nákupoch, času stráveného prehliadaním určitého produktu a pod. Umiestnenie tohto súboru slúži aj na optimalizáciu a zobrazovanie reklám našej spoločnosti, na základe predchádzajúcich návštev stránok, avšak bez spojitosti s konkrétnym návštevníkom webových stránok. Od Vašej poslednej návštevy našich webových stránok sú tieto cookies zhromažďované po dobu 12 mesiacov. K užívanie týchto cookies nie je nutný Váš súhlas. Dôvodom sú predovšetkým oprávnené záujmy našej spoločnosti na fungovanie webových stránok podľa potrieb a obľuby jej návštevníkov.

Bližšie informácie o užívaní týchto cookies (Google Analytics) sa môžete dočítať TU.

  • Google AdWords remarketing a Facebook remarketing – jedná sa o cookies premenné používané na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Google a Facebook. Využívanie týchto premenných umožňuje na základe zmluvného vzťahu s týmito spoločnosťami zobrazovať pri návšteve iných webových stránok reklamu na naše spoločnosti a produkty na boku alebo v texte používanej webovej stránky. Od Vašej poslednej návštevy našich webových stránok je tento súbor cookies zbieraný po dobu 12 mesiacov. K užívaniu týchto cookies je vyžadovaný Váš predchádzajúci súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať (viď nižšie). Ak odmietnete dať súhlas s užívaním týchto cookies, nebude naša spoločnosť tieto dáta ďalej zhromažďovať.

Od užívania týchto cookies (Google AdWords remarketing a Facebook remarketing) sa môžete odhlásiť TU. Bližšie informácie o Google AdWords remarketing TU a o Facebook remarketing TU.

Dalšie možností odhlásenia od príjmu cookies od dodávateľov tretích strán je odhlasovacia stránka organizácie Network Advertising Initiative (NAI).

Pre úplný a aktuálny prehľad o každom prístupe tretích strán k Vášmu webovému prehliadaču odporúčame nainštalovať webový prehliadač disponujúci zásuvným modulom pre tento účel.

K súborom cookies má prístup naša spoločnosť, ďalej spoločnosť Media Solution s.r.o., IČO 28542738, ktorá pre našu spoločnosť spravuje webové stránky.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť súbory cookies sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

K spracovaniu cookies dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijala spoločnosť technické opatrenia na zabezpečenie ich ochrany, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.

Keďže môžu byť cookies podľa platnej právnej úpravy považované za osobné údaje, poúčame Vás týmto, že máte právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracovania a ich prenositeľnosť, namietať proti spracovaniu osobných údajov a podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov k Úradu na ochranu osobných údajov.

V prípade akejkoľvek Vašej žiadosti týkajúcej sa spracovania cookies kontaktujte našu spoločnosť na ktoromkoľvek nižšie uvedenom kontakte:

Písomne na adrese: Zlatnická 4, 110 00 Praha 1

Elektronicky na e-mailovej adrese: objednavky@peckamodel.cz

Telefonicky na telefónnom čísle: +420 774 590 258

Táto webová stránka používa cookies

S cieľom zlepšiť naše služby používame na tejto webovej stránke súbory cookies. Viac informácií nájdete v Podmienkach používania webovej stránky.

Funkčné cookies Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a preto ich nie je možné vypnúť.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhajú sledovať a analyzovať spôsob v systéme Google Analytics 4, akým návštevníci interagujú s našou stránkou. Tieto informácie nám umožňujú vylepšovať obsah a poskytovať lepší užívateľský zážitok.
Marketingové cookies Čítanie a zapisovanie cookies na marketingové účely pre reklamné systémy ako je napr. Google Ads či Sklik. Tieto cookies nám umožňujú sledovať správanie používateľov a merať výkon webu a efektivitu našich reklamných kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňujú prezentovať vám personalizovanú reklamu na základe vašich predchádzajúcich interakcií s našou stránkou v systémoch ako je Google Ads, Sklik.
Využitie osobných dát Touto voľbou nastavíte súhlas s odosielaním a spracovaním vašich osobných údajov spoločnosti Google na účely zacielenia a vyhodnocovania online reklamy a cieleného marketingu.