Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

Revell Painta clean - čistič štetcov 100 ml

Náhľad produktu - Revell Painta clean - čistič štetcov 100 ml

Dostupnosť:
Na sklade viac než 5 ks

Nademlejnská - eshop viac než 5 ks
OC Šestka viac než 5 ks
Karolíny Světlé viac než 5 ks
OC Letňany viac než 5 ks
Cena v e-shope s DPH: 6,30 €
Cena na predajni: 6,63 €
+
Výrobca: Revell
Kód tovaru: 4039614

Popis produktu

Po natieraní farbou musíte vaše štetce zase umyť, najlepšie k tomu slúži špeciálny prípravok Revell Paint Clean.

VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY:

UPOZORNENIE:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Nebezpečenstvo! Obsahuje: 2-butanón. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku. Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným ohňom/horúcimi povrchmi. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymuplynu/hmly/pár/aerosólov. Uchovávajte uzamknuté. Obsah/obal zlikvidujtev súlade s miestnymi predpismi.
Pozor! Tento výrobok nie je hračka.

Otázka k produktu: Revell Painta clean - čistič štetcov 100 ml

Kód tovaru: 4039614

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.