Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa, výdajné miesta DPD sú aktuálne z technických dôvodov mimo prevádzky.

Riedidlo KAVAN Classic (250 ml)

Náhľad produktu - Riedidlo KAVAN Classic (250 ml)

Dostupnosť:
Na sklade viac než 5 ks

Nademlejnská - eshop viac než 5 ks
Cena v e-shope s DPH: 3,10 €
+
Výrobca: Kavan
Kód tovaru: KAV9990

Popis produktu

Riedidlo pre nitrolaky KAVAN Classic. Balenie plechovka sa skrutkovacím uzáverom 250 ml.

Riedidlo pre nitrolaky radu KAVAN Classic; výborne použiteľné aj pre ostatné druhy nitrocelulózových lakov a farieb. Klasické, generáciami staviteľov modelov aj skutočných lietadiel preverené zloženie, zaručujúce dosiahnutie optimálnych vlastností lakov radu Classic.

Vhodné pre: Riedenie lakov radu KAVAN Classic a ďalších nitrocelulózových farieb a lakov.

Nevhodné pre: Syntetické, akrylové, epoxidové farby a laky, rozpúšťa penový polystyrén a ďalšie plasty.

Skladovanie: V pevne uzavretom obale, v chlade, suchu a tme (pri teplote 10°C až 25°C). Nevystavujte teplotám pod 5°C.

Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania zaručujeme trvanlivosť v originálnom neotvorenom balení po dobu 1 roka pri zachovaní vyššie uvedených vlastností produktu.

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. Podrobné informácie viď sekcia "Na stiahnutie".

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: Riedidlo KAVAN Classic (250 ml)

Kód tovaru: KAV9990

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2022. Všetky práva vyhradené.