Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa, výdajné miesta DPD sú aktuálne z technických dôvodov mimo prevádzky.

Mr. Color Replenishing Agent – oživovač farieb (250 ml)

Náhľad produktu - Mr. Color Replenishing Agent – oživovač farieb (250 ml)

Dostupnosť:
Na sklade 2 ks

Nademlejnská - eshop 1 ks
OC Šestka 1 ks
Cena v e-shope s DPH: 8,38 €
Cena na predajni: 8,82 €
+
Výrobca: GSI/Gunze
Kód tovaru: EDT115

Popis produktu

Prípravok pre oživenie čiastočne či úplne vyschnutých farieb radu Mr.COLOR. Farby použitím tohto prípravku získajú pôvodné vlastnosti.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné pokyny: Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: Mr. Color Replenishing Agent – oživovač farieb (250 ml)

Kód tovaru: EDT115

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2022. Všetky práva vyhradené.