Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

Z-POXY – 5minútové epoxidové lepidlo (28,3 g)

Náhľad produktu - Z-POXY – 5minútové epoxidové lepidlo (28,3 g)

Dostupnosť:
Na sklade 1 ks

Nademlejnská - eshop 1 ks
Cena v e-shope s DPH: 5,45 €
+
Výrobca: ZAP
Kód tovaru: 5MB60PT-36

Popis produktu

Veľmi rýchlo vytvrdzujúce dvojzložkové epoxidové lepidlo s vysokou pevnosťou odolné voči palivám a vibráciám; po úplnom vytvrdnutí ľahko brúsiteľné. Starnutím nekrehne.

Vlastnosti

 • Pomer miešania zložiek: 1:1 (objemovo aj hmotnostne)
 • Počiatočná farba: číra opalescentná až slabo nažltlá
 • Konečná farba: slabo žltkastá
 • Pracovný čas (do zgélovatenia): 4-6 min (18°C až 27°C)
 • So zlepenými dielmi možné manipulovať: po 30 min
 • Plné vytvrdnutí: 16 h
 • Schopnosť vyplnenia medzery: max. 6 mm
 • Tvrdosť (Shore, D): 75-83 (po plnom vytvrdnutí)
 • Pevnosť v šmyku (na oceli): 8270kPa (± 20%)
 • Pevnosť v šmyku (na hliníku): 3790 kPa (± 20%)
 • Teplotná odolnosť lepeného spoja: -40°C do +80°C

Odstránenie nadbytku nevytvrdeného lepidla: handričkou alebo papierovým obrúskom navlhčeným denaturovaným liehom.

Riedenie lepidla: riedidlo pre epoxidové laky S6300 (použitie riedidiel predlžuje dobu vytvrdzovania a znižuje konečnú pevnosť spoja - ak potrebujete "redší" epoxid, použite laminovací alebo finišovací epoxid s nižšou viskozitou).

Použitie ako tmel, vhodné plnidlá: mikrobalony, mastenec, detský zásyp, kremelina, jemné balzové alebo lipové piliny, sekané sklené vlákna. Pozor - prídavok plnidla môže skrátiť pracovný čas až o 25% a (podľa použitého typu a množstva plniva) môže znížiť pevnosť spoja.

Vhodné pre lepenie: mäkkého i tvrdého dreva, drevotriesky, preglejky, kovov, penového polystyrénu, keramiky, porcelánu, sklených a uhlíkových laminátov, sklených a uhlíkových tkanín a vlákien.

Nevhodné pre lepenie: mäkkých a pružných plastov (vr. EPP a EPO), polyetylénu, teflónu.

Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania výrobca zaručuje trvanlivosť po dobu 1 roka pri zachovaní vyššie uvedených vlastností produktu. Praktické skúsenosti ukazujú, že epoxidy Super Glue si pri správnom skladovaní svoje vynikajúce vlastnosti udržujú po mnoho rokov (pozri tiež Pozn. 2) - vzhľadom k malému objemu balenia lepidla nemusíte jeho životnosť prakticky vôbec "riešiť".

Pozn. 1: Vytvrdzovanie lepidla závisí predovšetkým na okolitej teplote; ak miešate väčšie množstvo epoxidu naraz (typicky viac ako 20-30 g) môže k jeho vytvrdnutí dôjsť ďaleko rýchlejšie - na udržanie dlhšieho pracovného času je potrebné lepidlo chladiť napr. vo vodnom kúpeli. To je dané tým, že sa pri reakcii živice a tužidla uvoľňuje teplo a zároveň platí, že pri vyššej teplote sa živica vytvrdzuje rýchlejšie. A keďže pri zväčšení objemu rastie hmotnosť živice (a tým pádom množstva vznikajúceho tepla) rýchlejšie ako veľkosť vonkajšieho povrchu, z ktorého sa teplo odvádza do okolia, väčšie množstvo živice sa rýchlejšie zahrieva a vytvrdzuje. Neveríte? Verte! Kocka so stranou 1 cm má objem 1 cm3 a povrch 6 cm2 - pomer 6:1, zatiaľ čo kocky so stranou 2 cm má objem 8 cm3 a povrch 24 cm2 - pomer len 3:1!

Pozn. 2: Pôvodne číre a celkom dobre tekuté epoxidové živice môžu niekedy zhustnúť ( "scukornatieť" podobne ako včelí med) a stratiť transparentnosť - to je v dôsledku vystavenia nízkym teplotám, vlhkosti alebo časom. Opatrným zahriatím v horúcej vode (60-70°C) po dobu niekoľkých minút, až sa živica stane v celom objeme opäť čírou, získate opäť živicu "ako novú", s pôvodnými vlastnosťami. Toto je oficiálne odporúčanie výrobcu. Rýchly, ale mierne riskantný alternatívny postup je zahriatie živice v mikrovlnnej rúre po dobu 10-15 s pri 750 W - naozaj nie viac! Pozor, nádobka so živicou musí byť otvorená, aby nedošlo k jej vystreknutiu pri nadmernom zahriatí.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: Z-POXY – 5minútové epoxidové lepidlo (28,3 g)

Kód tovaru: 5MB60PT-36

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.