Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

CARTELL – 10minútové epoxidové lepidlo s kovovým plnidlom (2×12 g)

Náhľad produktu - CARTELL – 10minútové epoxidové lepidlo s kovovým plnidlom (2×12 g)

Dostupnosť:
Dočasne nedostupné

Cena v e-shope s DPH: 4,51 €
+
Výrobca: Cartell
Kód tovaru: 5MA4016

Popis produktu

Kvalitné 10 minútové dvojzložkové epoxidové lepidlo plnené kovom pre všeobecné modelárske použitie. Balenie v tube 2x12 g.

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. Podrobné informácie viď sekcia "Na stiahnutie".

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

Zložka A
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Zložka B
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: CARTELL – 10minútové epoxidové lepidlo s kovovým plnidlom (2×12 g)

Kód tovaru: 5MA4016

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.