Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

EPOXY L285 (200 g živice a 80 g tužidla)

Náhľad produktu - EPOXY L285 (200 g živice a 80 g tužidla)

Dostupnosť:
Na sklade 1 ks

Nademlejnská - eshop 1 ks
Cena v e-shope s DPH: 18 €
+
Výrobca: Pelikán
Kód tovaru: 5MA40052

Popis produktu

Vysoko kvalitná dvojzložková epoxidová živica pre laminovanie. Balenie 200g + 80g tužidlo.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

    

UPOZORNENIE:

Spojivo
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Tvrdidlo
H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: EPOXY L285 (200 g živice a 80 g tužidla)

Kód tovaru: 5MA40052

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.