Vážení zákazníci, prevzatie tovaru prostredníctvom výdajného miesta DPD je aktuálne možné pri objednávke s platbou vopred (platobná karta on-line alebo prevodom). Prevzatie tovaru dobierkou nie je podporované.

Polyuretanové lepidlo PRO 45P (100 ml)

Náhľad produktu - Polyuretanové lepidlo PRO 45P (100 ml)

Dostupnosť:
Na sklade 2 ks

OC Letňany 2 ks
Cena v e-shope s DPH: 3,85 €
Cena na predajni: 4,06 €
+
Výrobca: Satria
Kód tovaru: 10451

Popis produktu

V súčasnosti najpredávanejšie mnohoúčelové lepidlo na báze polyuretánu sa používa na lepenie penového polystyrénu, EPP, balzy, polepovanie polystyrénu dyhou, atď. Jeho typickou vlastnosťou je vypeňovanie - počas tvrdnutia zvyšuje svoj ​​objem.Toto sa využíva pri opravách napr. vylomených kúskov materiálu (napr. EPP), kde Purex úplne vyplní chýbajúci materiál.Túto vlastnosť zvýrazní mierne zvlhčenie opravovaného miesta. Vytvrdzuje sa reakciou so vzdušnou vlhkosťou.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: Polyuretanové lepidlo PRO 45P (100 ml)

Kód tovaru: 10451

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2022. Všetky práva vyhradené.