Odoslať stránku na e-mail:
Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, z dôvodu plánovaného presunu expedičného centra nášho e-shopu do Českej republiky, budú do 24.1.2019 vybavované len objednávky tovaru v likvidácii. Od februára bude e-shop opäť vybavovať objednávky v štandardnom režime. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné údaje

Názov a sídlo firmy:
Pecka - Modelár s.r.o.
PREDAJ MODELÁRSKYCH POTRIEB
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava

IČO: 442 14 707
IČ DPH: SK2022643205
Deň zápisu do OR: 21.06.2008
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 53032/B

Zodpovedný vedúci prevádzky:
Roman Latkóczy

Osoba zodpovedná za správu internetových stránok:
Roman Latkóczy

V prípade komunikácie prosím používajte nižšie uvedené kontakty.

Adresa pro poštový styk:
PECKA-MODELÁR s.r.o.
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava

Tel: 02/43 639 427
Mobil: 0917 574 583

Objednávky tovaru:
info@peckamodel.sk
www.peckamodel.sk

Reklamácie a technická podpora:
tech.info@peckamodel.sk


Informácia o skladovej dostupnosti a obvyklá dodacia doba:

V online obchode je k dispozícii u väčšiny položiek informácia o skladovej dostupnosti. Ak skladová dostupnosť u položky nie je vyznačená a nachádza sa tam údaj o bežnom dodacom čase, rozumie sa tým doba (pracovné dni), do ktorej objednanú položku naskladníme od dodávateľa, ak ju má na sklade. V prípade, že ju na sklade nemá, budeme Vás bezodkladne o tejto skutočnosti informovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Ak nie je pri položke počet kusov na sklade ani údaj o bežnej dodacej dobe vyznačený, nie je zrejme položka do prenosu zaradená.

Zásielkový obchod sídli v predajni Pecka Modelár AVION Shopping Park.
Ak je položka v OC Avion (predajňa), je k dispozícii aj pre zásielkový obchod.
Ak sa položka nachádza v Centrálnom sklade (v ČR alebo v niektorej predajni v Prahe), je do našej predajne presunutá spravidla do 2-5 pracovných dní.
Ak položka nie je na sklade v našom sídle, ale je dostupná u dodávateľa, je k nám z jeho skladu do našej predajne presunutá spravidla do 1-5 pracovných dní.


Počet kusov položiek pod 5ks je vyznačený jednotlivo. Ak systém ukazuje 1, popr. 2 ks skladom, odporúčame overiť si skutočný stav telefonicky, pretože položka môže byť v rezervácii na objednávku.

Dodacie podmienky:

Veľké množstvo položiek uvedených na internetovom obchode www.peckamodel.sk je na sklade, ich dodacia doba je 1 pracovný deň (od predania zásielky Slovenskej pošte, resp. službe GLS). Zásielka obsahuje objednaný tovar a faktúru (dobierkovú), prípadne zálohovú. Vynimočne se môže stať, že Vami objednaný tovar je momentálne vypredaný a nemá ho ani náš dodaváteľ. V takom prípade Vás budeme bezodkladne o tejto skutočnosti informovať.
Faktúrovaná cena tovaru vrátane DPH je tá, ktorá bola platná v čase prijatia objednávky. Pecka - Modelár s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu ceny na základe zmeny kurzu a dodacích cien výrobcu alebo dodávateľa.
V ojedinelých prípadoch vyžadujeme za objednaný tovar úhradu formou preddavku - zálohy. Jedná sa napr. o tovar, ktorý nie je bežne v našej ponuke, resp. v nej vôbec nie je; špecifický tovar, inak nepredajný, a pod. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný po prijatí objednávky.

Spôsob platby a doručenie:

Dobierka Slovenskou poštou
Služba Kuriér Expres

Tovar, ktorý ste si vybrali, zašleme na Vašu adresu a Vy ho zaplatíte pri jeho prevzatí. V platbe je účtované poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty, to znamená, že za dobierku zaplatíte čiastku, ktorá je uvedená v samoobsluhe + poštovné. U objednávok, ktoré v súčte prevyšujú sumu nad 100€ vrátane DPH, poštovné neúčtujeme (platí len pre doručenie na území SR).
Poštovné: 4,60 Eur
Doručenie: do 1 pracovného dňa od odovzdania zásielky na podacej pošte

Dobierka službou GLS
Tovar, ktorý ste si vybrali, zašleme na Vašu adresu službou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (ďalej len GLS) a Vy ho zaplatíte pri jeho prevzatí. V platbe je účtované poštovné podľa sadzobníka GLS, to znamená, že za dobierku zaplatíte čiastku, ktorá je uvedená v samoobsluhe + poštovné. U objednávok, ktoré v súčte prevyšujú sumu nad 100€ vrátane DPH, poštovné neúčtujeme (platí len pre doručenie na území SR).
Poštovné: 5,00 Eur
Doručenie: do 1 pracovného dňa od odovzdania zásielky kuriérovi

Zásielka službou GLS, platba vopred na účet
V online obchode vyberiete možnosť "platba vopred na účet". Akonáhle tovar pripravíme, vystavíme faktúru a potvrdíme Vám túto skutočnosť e-mailom, v ktorom Vás vyzveme k úhrade. Platbu uhradíte na č. účtu 2928840161/1100. Po jej prijatí tovar bezodkladne odošleme na adresu udanú vo Vašej objednávke. V platbe je zároveň účtované poštovné, to znamená, že zaplatíte čiastku, ktorá je uvedená v samoobsluhe + poštovné. U objednávok, ktoré v súčte prevyšujú 100€ vrátane DPH, poštovné neúčtujeme (platí len pre doručenie na území SR).
Poštovné: 4,10 Eur
Doručenie: do 1 pracovného dňa od odovzdania zásielky kuriérovi
Upozornenie: odoslanie tovaru môže byť oneskorené o čas potrebný pre transfer platby v bankovom priestore!

Osobný odber
Tovar objednaný cez on-line shop k osobnému odberu v predajni je rezervovaný po odoslaní informácie k vyzvdvihnutiu maximálne 5 pracovných dní (ak nie je dohodnuté inak).
Poštovné: 0 Eur

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pecka-Modelár s.r.o. pre e-shop www.peckamodel.sk

(ďalej len „VOP“)

 

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Pecka-Modelár s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 16, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 214 707, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 53032/B ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.peckamodel.sk.

V prípade, keď spoločnosť Pecka-Modelár s.r.o. vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky služby, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.


II. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu viď bod V. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi podľa príslušných právnych predpisov.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.


Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dojedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Euro vrátane DPH až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Ako náhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.


III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom emailu na emailovú adresu info@peckamodel.sk. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného emailu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom).

 

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho a cez email: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Tovar je možné odobrať v sidle predávajúceho v nasledujúcej dobe:

Pecka-Modelár s.r.o.
Ivánska cesta 16
821 04 Bratislava

Po - Pi: 10:00 - 21:00
So - Ne: 9:00 - 21:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

Podľa §94 Zákonníka práce sú predajňa a on-line obchod počas štátnych sviatkov a určených dní pracovného voľna zatvorené.

 

V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby, za ktorú predmetný tovar/službu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope.

 

VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Pecka-Modelár s.r.o.
Ivánska cesta 16
821 04 Bratislava

Tovar je povinný kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez známok používania, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 obč. z).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 

 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

 2. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 1. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

 2. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok (kúpna cena a cena základného poštovného v prípade, ak tovar nebol dodaný prostredníctvom osobného odberu), ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu. Vystavený dobropis je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný prostredníctvom emailu.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

 

VIII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

 2. platba vopred bankovým prevodom,

 3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),

 4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),

 5. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

 6. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

  Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

IX. Dodacie podmienky

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Predávajúci nezodpovedá za činnosť prepravných spoločností.

 

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci alebo osoba poverená kupujúcim. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom a platnou objednávkou.

Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný s 20% DPH sadzbou.

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 1 pracovného dňa. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu

Tovar je možné kupujúcemu zaslať poštou na adresu alebo poštu. Slovenská pošta garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 1 pracovného dňa. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Ceny dopravy nájdete na webovej stránke www.peckamodel.sk.

Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný so sadzbou 20% DPH a možnosť dodania tovaru ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou je obmedzená výhradne na adresu sídla, prípadne prevádzkarne danej právnickej osoby riadne evidovanej na živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@peckamodel.sk spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady vzniknuté bežným používaním 


 2. vady vzniknuté bežným opotrebením výrobku

 3. nesprávnym použitím výrobku 


 4. nesprávnym skladovaním výrobku


XI. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu Pecka Modelár s.r.o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava
2. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, email, telefónny kontakt, IČO, DIČ, IČ DPH
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
4. Príjemcovia (pracovníci prevádzkovateľa a ďalšie jeho spolupracujúce osoby, najmä subjekty, ktoré sa podieľajú na plnení vašej objednávky /napr. prepravné spoločnosti/ subjekty poskytujúce právne a účtovnícke služby, subjekt spravujúci pre prevádzkovateľa webové stránky (e-shop) a ďalej subjekt spravujúci účtovný systém prevádzkovateľa. K vašej e-mailovej adrese môže mať na základe vašej dohody prístup spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727 (www.heurekashopping.sk), za účelom zaslania dotazníka spokojnosti "Overené zákazníkmi".)
5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, IČO, DIČ, IČ DPH) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Doba uchovávania osobných údajov:
a) na účely evidencie zmlúv a prijatých plnení bude prevádzkovateľ vaše osobné údaje evidovať po dobu 3 rokov od dátumu splatnosti úhrady kúpnej ceny.
b) vaše osobné údaje pre účely zasielania obchodných oznámení (newsletterov) a narodeninových ponúk bude prevádzkovateľ spracovávať po dobu, než s takým zasielaním vyjadríte nesúhlas, maximálne po dobu 5 rokov od posledného vášho nákupu.
c) vašu e-mailovú adresu bude prevádzkovateľ na účely odoslania dotazníka spokojnosti "Overené zákazníkmi" spracovávať do doby jej odovzdania spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU.

XII. Alternatívny spôsob riešenia sporov

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@peckamodel.sk

 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


XIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 24.05.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Získajte dopravu zadarmo

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2019. Všetky práva vyhradené.