Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa, výdajné miesta DPD sú aktuálne z technických dôvodov mimo prevádzky.

Napínací lak KAVAN Classic (200 ml)

Náhľad produktu - Napínací lak KAVAN Classic (200 ml)

Dostupnosť:
Na sklade viac než 5 ks

Nademlejnská - eshop 4 ks
OC Šestka 5 ks
OC Letňany 3 ks
Cena v e-shope s DPH: 5,45 €
+
Výrobca: Kavan
Kód tovaru: KAV9986

Popis produktu

Číry nitrolak pre napínanie poťahových papierov a plátien. Klasická receptúra ​​preverená generáciami staviteľov modelov aj skutočných lietadiel. Pre nanášanie štetcom alebo valčekom.

Použitie: Lak podľa potreby zrieďte KAVAN Riedidlom Classic; na poťah nanášajte mäkkým plochým štetcom alebo valčekom. Naneste 2-4 vrstvy; náter vždy nechajte vyschnúť najmenej 24 hodín a prebrúste jemným brúsnym papierom 600-1000. Pri použití na modeli so spaľovacím motorom je nutné naniesť vrchnú kryciu vrstvu odolnú voči palive (napr. 5MA4401 RC Color bezfarebný lak v spreji).

Odstránenie nadbytku nezaschnutého laku: Handričkou alebo papierovou utierkou navlhčenou KAVAN Riedidlom Classic.

Riedenie laku: Lak je dodávaný v koncentrovanej podobe, podľa potreby a spôsobu aplikácie ho možno riediť KAVAN Riedidlom Classic v ľubovoľnom pomere pre dosiahnutie optimálnej konzistencie pre nanášanie.

Vhodné pre: modelárske poťahové papiere a textílie, napr. vlies, poťahové plátna.

Nevhodné pre: materiály neodolávajúce organickým rozpúšťadlám (penový polystyrén a pod.).

Skladovanie: V pevne uzavretom obale, v chlade, suchu a tme (pri teplote 10°C až 25°C). Nevystavujte teplotám pod 5°C a v žiadnom prípade mrazu.

Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania zaručujeme trvanlivosť v originálnom neotvorenom balení po dobu 1 roka pri zachovaní vyššie uvedených vlastností produktu.

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. Podrobné informácie viď sekcia "K stiahnutiu".

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

      

UPOZORNENIE:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H360 Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: Napínací lak KAVAN Classic (200 ml)

Kód tovaru: KAV9986

Text otázky

Náhradné diely a súvisiace produkty

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2022. Všetky práva vyhradené.