Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Znovuudělení souhlasu se zasíláním.

Souhlas nedokončen z důvodu chybných vstupních údajů!


Vážený zákazník,

obraciame sa na Vás v súvislosti s účinnosťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, označovaného aj ako "GDPR".

Keďže Vám naša spoločnosť zasiela obchodné oznámenia, akčné ponuky tovaru a tzv. narodeninové zľavy, žiadame Vás o udelenie nového súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov.

Predtým sme Vás kontaktovali vždy na Vašu e-mailovú adresu. Teraz pripravujeme novinku - obchodné oznámenia, akčné ponuky tovaru a tzv. narodeninové zľavy Vám budeme môcť zasielať aj do Vášho telefónu. Ak s týmto spôsobom zasielania súhlasíte, vyplňte prosím do nižšie uvedeného odkazu svoje telefónne číslo.

Text Vášho súhlasu je nasledovný:

Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení

Odsúhlasením vyššie uvedeného poľa "Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov" súhlasíte so spracovaním Vašej elektronickej adresy (e-mailovej adresy) a dátumu narodenia pre nižšie uvedené účely.

Odsúhlasením vyššie uvedeného poľa "Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov" a vyplnením telefónneho čísla súhlasíte so spracovaním Vášho mobilného telefónneho čísla pre nižšie uvedené účely.

Tento Váš súhlas je dobrovoľný, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolaním tohto súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho z Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na základe iného právneho základu, než je Váš súhlas.

Váš súhlas nie je dôležitý pre objednávku tovaru.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať my, teda predávajúci, spoločnosť PECKA-MODELÁR s.r.o., IČO: 27114295, so sídlom Vajdova 1047/25, Praha 10.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov bude

  • ponúkanie našich produktov a služieb (k tomu potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a v prípade Vášho súhlasu tiež mobilné telefónne číslo),

    • zasielanie obchodných oznámení (k tomu potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a v prípade Vášho súhlasu tiež telefónne číslo), hlavne narodeninové ponuky - zľava na tovar, zaslané Vám v súvislosti s Vašim dňom narodenia (k tomu potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a dátum narodenia, a v prípade Vášho súhlasu tiež mobilné telefónne číslo).

Ponuku tovaru a služieb, vrátane narodeninovej zľavy, Vám budeme môcť zasielať na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám udali, a v prípade vyplnenia telefónneho čísla tiež na Vaše mobilné telefónne číslo.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu po 5 rokov od Vášho posledného nákupu alebo do doby, než s týmto spracovaním vyjadríte nesúhlas.

Máte právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie ich spracovania a ich prenositeľnosť, namietať proti spracovaniu osobných údajov a podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobnejšie k Vášmu súhlasu zde a Vašim právam zde.

Ak nebudete súhlasiť so spracovaním osobných údajov, prestaneme Vám od 25.5.2018 zasielať obchodné oznámenia, ponuku tovaru a tzv. narodeninové zľavy.

Upozorňujeme Vás, že máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na základe svojich oprávnených záujmov (potom Vašej námietke vyhovieme, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracovanie Vašich osobných údajov) a ďalej máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov , ak ich spracovávame na účely priameho marketingu (typicky propagáciu svojho tovaru alebo služieb) - v tomto prípade Vašej námietke vyhovieme vždy.

Ak chcete udeliť nový súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení, kliknite vyššie na "Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov".

Ak chcete, aby sme Vám ponuku tovaru a tzv. narodeninové zľavy zasielali tiež na mobilné telefónne číslo, vyplňte vo vyššie uvedenom odkaze tiež Vaše mobilné telefónne číslo.

Ďakujeme, PECKA MODELÁř s.r.o.

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2022. Všetky práva vyhradené.