CARTELL – 10minútové epoxidové transparentné lepidlo (2×12 g)

Náhľad produktu - CARTELL – 10minútové epoxidové transparentné lepidlo (2×12 g)

Dostupnosť:
Na sklade u dodávateľa

Cena v e-shope s DPH: 3,69 €
Cena na predajni: 3,88 €
+
Výrobca: Cartell
Kód tovaru: 5MA4015

Popis produktu

Kvalitné číre 10-min dvojzložkové epoxidové lepidlo s vysokou pevnosťou pre všeobecné modelárske použitie. Balenie v tube 2x12g.

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008. Podrobné informácie viď sekcia "Na stiahnutie".

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

Zložka A:
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Zložka B
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: CARTELL – 10minútové epoxidové transparentné lepidlo (2×12 g)

Kód tovaru: 5MA4015

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2020. Všetky práva vyhradené.