Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

EPOXY RG – 5minútové epoxidové lepidlo (2×100 g)

Náhľad produktu - EPOXY RG – 5minútové epoxidové lepidlo (2×100 g)

Dostupnosť:
Na sklade 5 ks

Nademlejnská - eshop 4 ks
OC Letňany 1 ks
Cena v e-shope s DPH: 16,43 €
+
Výrobca: Satria
Kód tovaru: 5MA40050

Popis produktu

Vysoko kvalitné 5-min dvojzložkové epoxidové lepidlo s vysokou pevnosťou pre všeobecné modelárske použitie. Balenie 2x100g.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:

UPOZORNENIE:

Zložka A:
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Zložka B:
H302 Škodlivý po požití.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

K stiahnutiu

Otázka k produktu: EPOXY RG – 5minútové epoxidové lepidlo (2×100 g)

Kód tovaru: 5MA40050

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.