Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

5858 - HTS-SS Advance combo pre vetrone

Náhľad produktu - 5858 - HTS-SS Advance combo pre vetrone

Dostupnosť:
Dočasne nedostupné

Cena v e-shope s DPH: 156,47 €
+
Výrobca: Hitec
Kód tovaru: 1HI29955

Popis produktu

Telemetrický systém Hitec 2.4GHz sa teraz vďaka telemetrickej ústredni HTS-SS Advance rozrastá o možnosť pripojenia snímača s Pitotovou trubicou pre meranie skutočnej vzdušnej rýchlosti, barometrického výškomera/variometra pre presné meranie výšky a zvukovú signalizáciu stúpania alebo klesania, štvorkanálového Servo manageru - merača odberu serv a teplomeru v kovovom púzdre s káblom s teflónovou izoláciou pre meranie teplôt motorov.

A NIELEN TO - nová ústredňa zlučuje funkcie oboch predchádzajúcich typov Nitro a Blue v krabičke len nepatrne väčšej a ťažšej. Teraz môžete lietať s vaším modelom A VTEDY poznať aktuálne otáčky motora, prúdový odber pohonného elektromotora alebo iného palubného zariadenia, napätie napájacieho akumulátora alebo v inom mieste palubnej elektroinštalácie, stav paliva v nádrži, odber serv, presne merať rýchlosť a výšku a vedieť, či model klesá alebo stúpa, merať teploty na rôznych miestach a získavať GPS informácie zahŕňajúce údaje o polohe, rýchlosti a výške. Systém je možné inštalovať do väčšiny lietajúcich modelov: lietadiel, vrtuľníkov, vetroňov, s elektromotorom alebo spaľovacím motorom, rovnako ako do modelov áut, lodí atď., ktoré sú ovládané vysielačom Hitec 2.4GHz AFHSS s telemetrickým prijímačom Optima 7 alebo 9.

#5856 HTS Advance combo pre vetrone

Pre ľahký štart "vetroniarov" pripravil Hitec komplet obsahujúci telemetrickú ústredňu a sadu snímačov na meranie teploty, rýchlosti, výšky a stúpania/klesania, odberu serv a GPS:

 • 1x Snímač rýchlosti s Pitotovou trubicou HTS-AS
 • 1x Výškomer/variometer HTS-VM
 • 2x Snímač teploty (HTS-TEMP)
 • 1x Servo Manager snímač odberu serv HTS-SM
 • 1x GPS snímač (HTS-GPS)

Vzhľadom k malým rozmerom a nízkej hmotnosti (ústredňa so VŠETKÝMI pripojenými snímačmi váži cca 45 g - tj. toľko, čo jedno štandardné servo), je možné telemetrické údaje získavať aj z paluby malých a ľahkých modelov.
 

#5853 HTS-SS Advance Telemetrická ústredňa

Telemetrická ústredňa slúži k zberu dát z vonkajších čidiel (až 14 snímačov) a ich prenosu do telemetrického prijímača Hitec s dátovým vstupom (v túto chvíľu Optima 7 a Optima 9). Ako naznačuje názov, umožňuje použitie všetkých senzorov Hitec v modeloch všetkých druhov - lietadlách, vrtuľníkoch, autách i lodiach. Ústredňa obsahuje elektroniku "obsluhujúcu" jednotlivé snímače - nie je preto možné zapojiť samotné čidlo priamo do prijímača, ale vždy iba prostredníctvom ústredne.

Pre správnu činnosť je potrebné vopred skontrolovať (a podľa potreby aktualizovať s pomocou HPP-22, verzie softvéru 1.14 alebo novší), že:

 • software vysielača Aurora 9 (ak ho používate) je verzia 1.09 alebo novší
 • software vysielača Eclipse 7 Pro (ak ho používate) je verzia 1.03 alebo novší
 • software vysielačového modulu Spectra 24 (alebo vstavaného VF dielu u Eclipse 7 Pro, Optic 6 Sport 2,4GHz, Optic 5) je verzia 3.01 alebo novší
 • software prijímača Optima (7 alebo 9) je verzia 2.02 alebo novší
 • software hlasového výstupu telemetrie HTS-Voice je verzia 1.04 alebo novší

(Návod, ako vykonať aktualizáciu nájdete TU.)

Ústredňa nevyžaduje žiadne nastavovanie, zapája sa pomocou dvojice káblov s ňou dodávaných - zapleteným trojžilovým káblikom sa vedie telemetria do vstupu DATA na prijímači, plochý káblik slúži na napájanie ústredne a snímačov (4,8-8,4). Pripojiť ho môžete priamo do nepoužívaného servovýstupu prijímača. Ak sú všetky obsadené, potom pomocou Y-kábla, alebo môžete napájanie priviesť priamo od vypínača prijímačového akumulátora.

Okrem dátového výstupu (DATA) a zásuvky napájania (P) má ústredňa štrnásť zásuviek s nezámennými konektormi pre rôzne druhy snímacích čidiel:

 • G - pre pripojenie GPS snímača
 • M1 - pre pripojenie snímača rýchlosti s Pitotovou trubicou
 • M2 - pre pripojenie Servo Manageru
 • M3 - pre pripojenie výškomeru/variometra
 • R1, R2 - pre pripojenie snímačov otáčok
 • T5 - pre pripojenie snímača merania teploty motora
 • T1, T2, T3, T4 - pre pripojenie teplotných čidiel
 • F - pre pripojenie snímača stavu paliva
 • C - pre pripojenie snímača prúdu
 • V - pre pripojenie snímača napätia

Pripojiť môžete až dva snímače otáčok, nezáleží, či magnetické alebo optické, číslo zásuvky udáva adresu, na ktorej sa dané čidlo objaví na displeji vysielača Aurora 9 alebo na monitore počítača pri pripojení prostredníctvom rozhrania HPP-22 k vysielačovému modulu.

Podobne môžete pripojiť až štyri + jeden teplotný snímač, číslo zásuvky opäť udáva adresu čidla.

Pri pripojení snímača prúdu treba na vysielači (alebo na pripojenom PC či inom telemetrickom rozhraní) zvoliť zodpovedajúci typ snímača (C50 alebo C200), aby bola zobrazovaná správna hodnota prúdu.

Sada telemetrickej ústredne obsahuje: telemetrickú ústredňu HTS-SS Advance, napájací kábel, dátový kábel a obojstrannú penovú samolepiacu pásku, návod.
 

#5860 Výškomer/Variometer (HTS-VM)

Barometrický výškomer pracujúci na základe merania rozdielu atmosférického tlaku po zapnutí senzora a atmosférického tlaku v aktuálnej pozícii modelu. Pracuje s rozlíšením 1 m, oproti GPS senzoru sú jeho údaje presnejšie (dané presnosťou "civilnej" GPS) a majú rýchlejšiu odozvu na zmenu výšky. Senzor zároveň slúži ako variometer akustickým signálom indikujúci stúpanie alebo klesanie modelu. Rýchlosť odozvy variometra je nastaviteľná v dvoch stupňoch. Zvukovú signalizáciu zabezpečuje buď priamo vysielač (Aurora 9, Eclipse 7 Pro), alebo hlasový výstup telemetrie HTS-Voice pripojený k vysielaču s VF modulom SPECTRA 24 (alebo k vysielaču so vstavaným VF dielom 2,4GHz: Optic 6 Sport 2.4GHz, Optic 5 ). Použitie HTS-Voice je samozrejme praktické aj spolu s vysielačmi Aurora 9 alebo Eclipse 7 Pro - má nastaviteľnú hlasitosť a umožňuje použitie slúchadiel, takže nebudete pípaním rušiť okolie. Zvuková signalizácia a klesania je v software vysielačov resp. HTS-Voice vypínateľná - môžete tak napr. zvoliť, že zvukový signál bude hlásiť len stúpanie modelu.

Sada snímača obsahuje: výškomer/variometer s káblom.
 

#5854 Rychlomer - snímač skutočnej vzdušnej rýchlosti (HTS-AS)

Rýchlomer - snímač skutočnej vzdušnej rýchlosti s Pitotovou trubicou umožňuje presné meranie rýchlosti modelu s rýchlou odozvou na zmenu rýchlosti - poskytuje tak presnejšie a aktuálnejšie údaje v porovnaní s GPS meraním, ktoré je obmedzené rozlíšením "civilnej" GPS.

Pitotova trubica (mosadzná trubička) sa na model upevňuje v smere pozdĺžnej osi ústím smerom dopredu tak, aby bola rovnobežná s vodorovnou rovinou modelu a bola mimo prúdu vzduchu od vrtule. Pri klasických motorových modeloch s ťažným motorom vpredu je ideálne ju zapliesť na prednú hranu krídla, u viacmotorových modelov, "jetov" a modelov s tlačným motorom je zase ideálne miesto na predku. S vlastným senzorom sa Pitotova trubica prepája dodávanou silikónovou hadičkou (dĺžka 40 cm) - dbajte, aby ste hadičku nikde nezaškrtili, nevyrobili na nej prudký ohyb, ktorý by zmenšil jej vnútorný prierez a ovplyvnil tak presnosť a správnosť merania.

Sada snímača obsahuje: rýchlomer s dátovým káblom, silikónovú hadičku pre trubice (40 cm) a pomocnú trubicu (D2,6 mmx100 mm).
 

#5834 - Snímač teploty (HTS-TEMP)

Snímač teploty slúži k dotykovému meraniu teploty - uplatní sa napr. pri sledovaní teploty hlavy spaľovacieho motora, akumulátorov, regulátorov otáčok alebo iných častí modelu, ktorých teplota nás môže zaujímať.

Vlastná sonda je obalená v zmršťovacej fólii odolávajúce vyšším teplotám; prevádzkový rozsah meraných teplôt je -40°C do 200°C. To znamená, že snímače môžu merať teplotu prakticky takmer kdekoľvek v bežných modeloch.

Sada snímača obsahuje: 2 snímače teploty s káblom.
 

#5836 GPS snímač (HTS-GPS)

GPS senzor Hitec je špeciálne konštruovaný pre použitie v RC modeloch pohybujúcich sa v trojrozmernom priestore - na rozdiel od antén v GPS navigáciách pre automobily schopných prijímať signál zo satelitov v jedinom smere (kolmo na plochu snímača), je kubická anténa Hitec schopná prijímať v 5 smeroch. Vďaka tomu môže stabilne prijímať GPS dáta dokonca aj pri 3D lietaní.

Snímač sa jednoducho upevní pomocou obojstrannej penovej samolepiacej pásky na hornú časť modelu tak, aby kubická anténa mala "voľný výhľad" na navigačné satelity krúžiace na obežnej dráhe okolo zeme a kábel snímača mieril v pozdĺžnej osi modelu.

GPS poskytuje bežné údaje (zobrazované na displeji Aurory 9):

 • zemepisnú šírku
 • zemepisnú dĺžku
 • nadmorskú výšku (absolútny údaj) alebo relatívna výšku oproti bodu vzletu (volí sa softvérovo na vysielači Aurora 9 alebo v PC software)
 • dátum a čas (svetový, UTC - dve hodiny pozadu za stredoeurópskym letným časom, jednu hodinu pozadu za stredoeurópskym časom)
 • rýchlosť pohybu modelu

Na monitore počítača pripojeného prostredníctvom HPP-22 môžete sledovať ešte

 • kurz modelu
 • vzdialenosť modelu v priamej línii a vzdialenosť
 • vzdialenosť modelu od kolmého priemetu modelu na zem k miestu štartu

PC tiež umožní zaznamenávať priebeh letu (jazdy) a do pamäte ukladať údaje všetkých snímačov, nielen GPS.

Formát dátumu (deň/mesiac/rok), používanie metrických alebo anglosasských (imperiálnych) merných jednotiek a spôsob udávania výšky (absolútna/relatívna) sa nastavuje softvérovo na vysielači Aurora 9 alebo v PC software.

Presnosť a stálosť údajov samozrejme závisia od počtu navigačných satelitov, ktoré GPS snímač "vidí".

Pozn.: Pri prvom spustení systému trvá úvodné zameranie polohy trochu dlhšie - tiež v závislosti na tom, kde sa nachádzate. Akonáhle je systém v prevádzke, pamätá si poslednú polohu po dobu cca 4 hodín. Pri opätovnom zapnutí na rovnakom mieste počas týchto 4 hodín je úvodné zisťovanie polohy oveľa rýchlejšie.

Pozn.: Pri extrémnom 3D lietaní môže dôjsť k strate signálu. Ak nastane táto situácia, skúste model stabilizovať do vodorovného letu, kým nie je spojenie s navigačnými satelitmi obnovené.

Sada snímača obsahuje: GPS snímač s kubickou anténou a káblom, obojstrannú penovú samolepiacu pásku.
 

#5859 Servo Manager (HTS-SM)

Štvorkanálový snímač prúdového odberu serv slúži na sledovanie odberu serv v modeli v reálnych prevádzkových podmienkach. Zapája sa medzi výstup prijímača (pomocou káblíkov s vlajkami CH1 ... CH4) a servo (zapája sa do príslušných zásuviek na Servo Manageri). Rozsah merania je 0,1-10,0 A s rozlíšením 0,1 A.

Sada snímača obsahuje: Servo Manager s pripojenými káblami.
 

#5853 HTS-SS Advance Telemetrická ústredňa

Napájanie 4,8 - 8,4 V (max. 2S Li-poly)
Rozsah prevádzkových teplôt -20°C ~ +60°C
Rozmery 40,4x28,4x9,5 mm
Hmotnosť 8 g bez káblov, 14 g s káblami


#5860 Výškomer/Variometer (HTS-VM)

Rozsah merania 0-6000 m (Absolútne) / +/-2000 m (Relatívne)
Rozlišovacia schopnosť 1 m
Dĺžka dátového kábla snímača 250 mm
Rozmery (telo čidla) 20,5x20,5x11,5 mm
Hmotnosť 4 g


#5854 Rýchlomer - snímač skutočnej vzdušnej rýchlosti (HTS-AS)

Rozsah merania 0-900 km/h
Rozlišovacia schopnosť 1 m
Dĺžka dátového kábla snímača 250 mm
Dĺžka hadice senzora-Pitotova trubica 400 mm
Rozmery (telo čidla) 20,5x20,5x11,5 mm
Hmotnosť (celková) 15 g

 

#5834 - Snímač teploty (HTS-TEMP)

Rozsah merania -40° ~ +200°C
Dĺžka kábla snímača 350 mm
Rozmery (telo čidla) D2x5 mm
Hmotnosť 3 g


#5859 Servo Manager (HTS-SM)

Rozsah merania 4 kanály 0,1-10,0 A
Rozlišovacia schopnosť 0,1 A
Dĺžka dátového kábla snímača 250 mm
Dĺžka káblov kanálov CH1-CH4 100 mm
Rozmery (telo čidla) 38,8x20,3x13,7 mm
Hmotnosť 15 g

Otázka k produktu: 5858 - HTS-SS Advance combo pre vetrone

Kód tovaru: 1HI29955

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.