5852 - HTS-SS Advance Telemetrické kombo kompletné

Náhľad produktu - 5852 - HTS-SS Advance Telemetrické kombo kompletné

Dostupnosť:
Dočasne nedostupné

Cena v e-shope s DPH: 182,20 €
Cena na predajni: 191,76 €
+
Výrobca: Hitec
Kód tovaru: 1HI29949

Popis produktu

Telemetrický systém Hitec 2.4GHz sa teraz vďaka telemetrickej ústredni HTS-SS Advance rozrastá o možnosť pripojenia snímača s Pitotovou trubicou pre meranie skutočnej vzdušnej rýchlosti, barometrického výškomera/variometra pre presné meranie výšky a zvukovú signalizáciu stúpania alebo klesania, štvorkanálového Servo manageru - merača odberu serv a teplomeru v kovovom púzdre s káblom s teflónovou izoláciou pre meranie teplôt motorov.

A NIELEN TO - nová ústredňa zlučuje funkcie oboch predchádzajúcich typov Nitro a Blue v krabičke len nepatrne väčšej a ťažšej. Teraz môžete lietať s vaším modelom A VTEDY poznať aktuálne otáčky motora, prúdový odber pohonného elektromotora alebo iného palubného zariadenia, napätie napájacieho akumulátora alebo v inom mieste palubnej elektroinštalácie, stav paliva v nádrži, odber serv, presne merať rýchlosť a výšku a vedieť, či model klesá alebo stúpa, merať teploty na rôznych miestach a získavať GPS informácie zahŕňajúce údaje o polohe, rýchlosti a výške. Systém je možné inštalovať do väčšiny lietajúcich modelov: lietadiel, vrtuľníkov, vetroňov, s elektromotorom alebo spaľovacím motorom, rovnako ako do modelov áut, lodí atď., ktoré sú ovládané vysielačom Hitec 2.4GHz AFHSS s telemetrickým prijímačom Optima 7 alebo 9.

#5852 HTS Advance Telemetrické kombo kompletné

Pre ľahký štart Hitec pripravil komplet obsahujúci telemetrickú ústredňu a sadu VŠETKÝCH snímačov pre všetky typy modelov:

 • 1x telemetrická ústredňa HTS-SS Advance
 • 1x Snímač rýchlosti s Pitotovou trubicou HTS-AS
 • 1x Výškomer/variometer HTS-VM
 • 1x Servo Manager snímač odberu serv HTS-SM
 • 1x Snímač teploty motora HTS-E TEMP
 • 1x Optický snímač otáčok HTS-O RPM
 • 1x Magnetický snímač otáčok HTS-M RPM
 • 4x Snímač teploty HTS-TEMP
 • 1x Snímač prúdu HTS-C50 (do 50 A)
 • 1x Snímač prúdu HTS-C200 (do 200 A)
 • 1x Snímač napätia HTS-VOLT
 • 1x GPS snímač HTS-GPS

Vzhľadom k malým rozmerom a nízkej hmotnosti (ústredňa so VŠETKÝMI pripojenými snímačmi váži ani nie toľko, ako dve štandardné servá), je možné telemetrické údaje získavať aj z paluby malých a ľahkých modelov.

#5853 HTS-SS Advance Telemetrická ústredňa

Telemetrická ústredňa slúži k zberu dát z vonkajších čidiel (až 14 snímačov) a ich prenosu do telemetrického prijímača Hitec s dátovým vstupom (v túto chvíľu Optima 7 a Optima 9). Ako naznačuje názov, umožňuje použitie všetkých senzorov Hitec v modeloch všetkých druhov - lietadlách, vrtuľníkoch, autách i lodiach. Ústredňa obsahuje elektroniku "obsluhujúcu" jednotlivé snímače - nie je preto možné zapojiť samotné čidlo priamo do prijímača, ale vždy iba prostredníctvom ústredne.

Pre správnu činnosť je potrebné vopred skontrolovať (a podľa potreby aktualizovať s pomocou HPP-22, verzie softvéru 1.14 alebo novší), že:

 • software vysielača Aurora 9 (ak ho používate) je verzia 1.09 alebo novší
 • software vysielača Eclipse 7 Pro (ak ho používate) je verzia 1.03 alebo novší
 • software vysielačového modulu Spectra 24 (alebo vstavaného VF dielu u Eclipse 7 Pro, Optic 6 Sport 2,4GHz, Optic 5) je verzia 3.01 alebo novší
 • software prijímača Optima (7 alebo 9) je verzia 2.02 alebo novší
 • software hlasového výstupu telemetrie HTS-Voice je verzia 1.04 alebo novší

(Návod, ako vykonať aktualizáciu nájdete TU.)

Ústredňa nevyžaduje žiadne nastavovanie, zapája sa pomocou dvojice káblov s ňou dodávaných - zapleteným trojžilovým káblikom sa vedie telemetria do vstupu DATA na prijímači, plochý káblik slúži na napájanie ústredne a snímačov (4,8-8,4). Pripojiť ho môžete priamo do nepoužívaného servovýstupu prijímača. Ak sú všetky obsadené, potom pomocou Y-kábla, alebo môžete napájanie priviesť priamo od vypínača prijímačového akumulátora.

Okrem dátového výstupu (DATA) a zásuvky napájania (P) má ústredňa štrnásť zásuviek s nezámennými konektormi pre rôzne druhy snímacích čidiel:

 • G - pre pripojenie GPS snímača
 • M1 - pre pripojenie snímača rýchlosti s Pitotovou trubicou
 • M2 - pre pripojenie Servo Manageru
 • M3 - pre pripojenie výškomeru/variometra
 • R1, R2 - pre pripojenie snímačov otáčok
 • T5 - pre pripojenie snímača merania teploty motora
 • T1, T2, T3, T4 - pre pripojenie teplotných čidiel
 • F - pre pripojenie snímača stavu paliva
 • C - pre pripojenie snímača prúdu
 • V - pre pripojenie snímača napätia

Pripojiť môžete až dva snímače otáčok, nezáleží, či magnetické alebo optické, číslo zásuvky udáva adresu, na ktorej sa dané čidlo objaví na displeji vysielača Aurora 9 alebo na monitore počítača pri pripojení prostredníctvom rozhrania HPP-22 k vysielačovému modulu.

Podobne môžete pripojiť až štyri + jeden teplotný snímač, číslo zásuvky opäť udáva adresu čidla.

Pri pripojení snímača prúdu treba na vysielači (alebo na pripojenom PC či inom telemetrickom rozhraní) zvoliť zodpovedajúci typ snímača (C50 alebo C200), aby bola zobrazovaná správna hodnota prúdu.

Sada telemetrickej ústredne obsahuje: telemetrickú ústredňu HTS-SS Advance, napájací kábel, dátový kábel a obojstrannú penovú samolepiacu pásku, návod.

 

#5861 - Snímač teploty motora (HTS-E TEMP)

Snímač teploty slúži k dotykovému meraniu teploty - uplatní sa napr. pri sledovaní teploty hlavy spaľovacieho motora alebo plášťa elektromotora, ktorých teplota nás môže zaujímať.

Vlastná sonda je uložená v kovovom púzdre a vybavená káblom s teflónovou izoláciou (do vzdialenosti 10 cm od snímača) odolávajúcej vyšším teplotám, mechanickému namáhaniu a vibráciám. Prevádzkový rozsah meraných teplôt je -40°C do 200°C. Na upevnenie snímača sú dodávané kovové držiaky dvoch veľkostí so skrutkovými okami.

Sada snímače obsahuje: 1 snímač teploty s káblom, 2 skrutkové oká prr upevnenie.

 

#5859 Servo Manager (HTS-SM)

Štvorkanálový snímač prúdového odberu serv slúži na sledovanie odberu serv v modeli v reálnych prevádzkových podmienkach. Zapája sa medzi výstup prijímača (pomocou káblíkov s vlajkami CH1 ... CH4) a servo (zapája sa do príslušných zásuviek na Servo Manageri). Rozsah merania je 0,1-10,0 A s rozlíšením 0,1 A.

Sada snímača obsahuje: Servo Manager s pripojenými káblami.

 

#5860 Výškomer/Variometer (HTS-VM)

Barometrický výškomer pracujúci na základe merania rozdielu atmosférického tlaku po zapnutí senzora a atmosférického tlaku v aktuálnej pozícii modelu. Pracuje s rozlíšením 1 m, oproti GPS senzoru sú jeho údaje presnejšie (dané presnosťou "civilnej" GPS) a majú rýchlejšiu odozvu na zmenu výšky. Senzor zároveň slúži ako variometer akustickým signálom indikujúci stúpanie alebo klesanie modelu. Rýchlosť odozvy variometra je nastaviteľná v dvoch stupňoch. Zvukovú signalizáciu zabezpečuje buď priamo vysielač (Aurora 9, Eclipse 7 Pro), alebo hlasový výstup telemetrie HTS-Voice pripojený k vysielaču s VF modulom SPECTRA 24 (alebo k vysielaču so vstavaným VF dielom 2,4GHz: Optic 6 Sport 2.4GHz, Optic 5 ). Použitie HTS-Voice je samozrejme praktické aj spolu s vysielačmi Aurora 9 alebo Eclipse 7 Pro - má nastaviteľnú hlasitosť a umožňuje použitie slúchadiel, takže nebudete pípaním rušiť okolie. Zvuková signalizácia a klesania je v software vysielačov resp. HTS-Voice vypínateľná - môžete tak napr. zvoliť, že zvukový signál bude hlásiť len stúpanie modelu.

Sada snímača obsahuje: výškomer/variometer s káblom.

 

#5854 Rychlomer - snímač skutočnej vzdušnej rýchlosti (HTS-AS)

Rýchlomer - snímač skutočnej vzdušnej rýchlosti s Pitotovou trubicou umožňuje presné meranie rýchlosti modelu s rýchlou odozvou na zmenu rýchlosti - poskytuje tak presnejšie a aktuálnejšie údaje v porovnaní s GPS meraním, ktoré je obmedzené rozlíšením "civilnej" GPS.

Pitotova trubica (mosadzná trubička) sa na model upevňuje v smere pozdĺžnej osi ústím smerom dopredu tak, aby bola rovnobežná s vodorovnou rovinou modelu a bola mimo prúdu vzduchu od vrtule. Pri klasických motorových modeloch s ťažným motorom vpredu je ideálne ju zapliesť na prednú hranu krídla, u viacmotorových modelov, "jetov" a modelov s tlačným motorom je zase ideálne miesto na predku. S vlastným senzorom sa Pitotova trubica prepája dodávanou silikónovou hadičkou (dĺžka 40 cm) - dbajte, aby ste hadičku nikde nezaškrtili, nevyrobili na nej prudký ohyb, ktorý by zmenšil jej vnútorný prierez a ovplyvnil tak presnosť a správnosť merania.

Sada snímača obsahuje: rýchlomer s dátovým káblom, silikónovú hadičku pre trubice (40 cm) a pomocnú trubicu (D2,6 mmx100 mm).

 

#5833 - Optický snímač otáčok (O-RPM)

Optický snímač otáčok je určený pre väčšie modely (zvl. vrtuľníky) lietajúce pod šírou oblohou.

Inštalácia je jednoduchá. Snímač upevnite na chvostový nosník vrtuľníka pomocou dvoch sťahovacích pások dodávaných so snímačom a zapojte do telemetrickej ústredne. Pre modely lietadiel môžete snímač upevniť napr. na kryt motora skrutkami alebo obojstrannou samolepiacou páskou tak, aby mal nerušený "výhľad" na otáčajúcu sa vrtuľu.

Snímač môže byť za priaznivých podmienok umiestnený vo vzdialenosti až 1 500 mm od (veľkej) vrtule alebo rotora - za predpokladu, že je inštalovaný dostatočne ďaleko od objektov, ktoré by mohli meranie ovplyvňovať (napr. od stabilizačných plôšok, "pádiel", u vrtuľníka ). Samozrejme záleží na rozmeroch rotujúceho objektu - pre meranie otáčok osempalcovej vrtule na malej elektre musíte ísť podstatne bližšie, než v prípade veľkej dvadsaťpalcovej "lopaty" na dospelom elektrolete.

V menu otáčkomera na PC alebo na Aurore 9 treba samozrejme nastaviť správny počet listov vrtule (rotora).

Sada snímača obsahuje: optický snímač otáčok s káblom, 2 sťahovacie pásky, samolepiacu obojstrannú penovú pásku, 2 skrutky 8x1,8 mm.

 

#5834 - Snímač teploty (HTS-TEMP)

Snímač teploty slúži k dotykovému meraniu teploty - uplatní sa napr. pri sledovaní teploty hlavy spaľovacieho motora, akumulátorov, regulátorov otáčok alebo iných častí modelu, ktorých teplota nás môže zaujímať.

Vlastná sonda je obalená v zmršťovacej fólii odolávajúce vyšším teplotám; prevádzkový rozsah meraných teplôt je -40°C do 200°C. To znamená, že snímače môžu merať teplotu prakticky takmer kdekoľvek v bežných modeloch.

Sada snímača obsahuje: 2 snímače teploty s káblom.

 

#5850 Snímač prúdu 50 A (HTS-C50)

Snímač prúdu HTS-C50 bol skonštruovaný pre jednoduché a presné meranie jednosmerného prúdu do 50 A s rozlíšením 0,1 A. Meranie prúdu je bezkontaktné, podobne ako pri tzv. Kliešťových ampérmetrov, kde snímač meria intenzitu elektromagnetického poľa okolo vodiča, ktorá je úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu. Snímač je tvorený toroidom, ktorého stredom sa vedie kábel, v ktorom sa meria prúd.

Zásady pre montáž:

 • Kábel a snímač je potrebné spoľahlivo upevniť tak, aby sa nemenila ich vzájomná poloha.
 • Kábel musí pre dosiahnutie maximálnej presnosti merania viesť stredom otvoru v snímači.
 • Snímač musí byť správne orientovaný v smere toku elektrického prúdu. Správnu orientáciu označuje šípka na boku snímača; elektrický prúd tečie vždy z miesta s vyšším elektrickým potenciálom k miestu s potenciálom nižším - napr. z napájacieho akumulátora k regulátoru otáčok, od zdroja k spotrebiču. V rovnakom smere musí mieriť aj šípka na snímači.
 • Snímač neumiestňujte do blízkosti magnetov, pretože to môže nežiadúcim spôsobom ovplyvniť meranie. Činnosť snímača môže ovplyvniť aj ďalší snímač prúdu, ak by bol umiestnený v blízkosti.

Sada snímača obsahuje: snímač prúdu HTS-C50.

 

#5855 Snímač prädu 200 A (HTS-C200)

Snímač prúdu HTS-C200 bol skonštruovaný pre jednoduché a presné meranie jednosmerného prúdu do 200 A s rozlíšením 1 A. Meranie prúdu je bezkontaktné, podobne ako pri tzv. Kliešťových ampérmetrov, kde snímač meria intenzitu elektromagnetického poľa okolo vodiča, ktorá je úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu. Snímač je tvorený toroidom, ktorého stredom sa vedie kábel, v ktorom sa meria prúd.

Zásady pre montáž:

 • Kábel a snímač je potrebné spoľahlivo upevniť tak, aby sa nemenila ich vzájomná poloha.
 • Kábel musí pre dosiahnutie maximálnej presnosti merania viesť stredom otvoru v snímači.
 • Snímač musí byť správne orientovaný v smere toku elektrického prúdu. Správnu orientáciu označuje šípka na boku snímača; elektrický prúd tečie vždy z miesta s vyšším elektrickým potenciálom k miestu s potenciálom nižším - napr. z napájacieho akumulátora k regulátoru otáčok, od zdroja k spotrebiču. V rovnakom smere musí mieriť aj šípka na snímači.
 • Snímač neumiestňujte do blízkosti magnetov, pretože to môže nežiadúcim spôsobom ovplyvniť meranie. Činnosť snímača môže ovplyvniť aj ďalší snímač prúdu, ak by bol umiestnený v blízkosti.

Sada snímača obsahuje: snímač prúdu HTS-C200.

 

#5855 Snímač napätia (HTS-VOLT)

Snímač napätia slúži na meranie jednosmerného napätia v rozsahu 0 až 100 V. Celá elektronika je uložená v telemetrickej ústredni, vonkajšia časť je len pripojovací kábel dodávaný v dvoch prevedeniach: kábel s krokosvorkou a kábel s nalisovatelnou T-svorkou. T-svorka zaisťuje spoľahlivejší kontakt, ale majte na pamäti, že nie je konštruovaná pre opakované nasadzovanie a snímanie. Kábel s krokosvorkou je univerzálnejší, ale treba dbať na to, aby pri jeho používaní nedošlo k náhodnému skratu. Môžete tiež krokosvorku odpájkovať a nahradiť ju vhodným konektorom - napr. 2 mm pozláteným konektorom zaisťujúcim spoľahlivý kontakt.

Zapojenie snímača napätia: (+) pól je krokosvorka alebo T-svorka na kábliku zapojenom do zásuvky "V" na telemetrickej ústredni HTS-SS Blue. (-) pól ("zem"), voči ktorému sa meria napätie, je (-) pól na servozásuvkách prijímača (za predpokladu, že je telemetrická ústredňa normálne napájaná z prijímača). Ak by ste chceli merať napätie na obvode galvanicky oddelenom od napájania prijímača, je nutné prepojiť (-) pól meraného obvodu a (-) pól servozásuvek prijímača.

Pripojenie T-svorky: do "zvislej" časti T- svorky zalisujte pripojovací kábel, do "priečky" zalisujte kábel, v ktorom chcete merať napätie.

Sada snímača obsahuje: kábel s krokosvorkou, pripojovací kábel pre T- svorku s konektorom, T-svorku.

 

#5836 GPS snímač (HTS-GPS)

GPS senzor Hitec je špeciálne konštruovaný pre použitie v RC modeloch pohybujúcich sa v trojrozmernom priestore - na rozdiel od antén v GPS navigáciách pre automobily schopných prijímať signál zo satelitov v jedinom smere (kolmo na plochu snímača), je kubická anténa Hitec schopná prijímať v 5 smeroch. Vďaka tomu môže stabilne prijímať GPS dáta dokonca aj pri 3D lietaní.

Snímač sa jednoducho upevní pomocou obojstrannej penovej samolepiacej pásky na hornú časť modelu tak, aby kubická anténa mala "voľný výhľad" na navigačné satelity krúžiace na obežnej dráhe okolo zeme a kábel snímača mieril v pozdĺžnej osi modelu.

GPS poskytuje bežné údaje (zobrazované na displeji Aurory 9):

 • zemepisnú šírku
 • zemepisnú dĺžku
 • nadmorskú výšku (absolútny údaj) alebo relatívna výšku oproti bodu vzletu (volí sa softvérovo na vysielači Aurora 9 alebo v PC software)
 • dátum a čas (svetový, UTC - dve hodiny pozadu za stredoeurópskym letným časom, jednu hodinu pozadu za stredoeurópskym časom)
 • rýchlosť pohybu modelu

Na monitore počítača pripojeného prostredníctvom HPP-22 môžete sledovať ešte

 • kurz modelu
 • vzdialenosť modelu v priamej línii a vzdialenosť
 • vzdialenosť modelu od kolmého priemetu modelu na zem k miestu štartu

PC tiež umožní zaznamenávať priebeh letu (jazdy) a do pamäte ukladať údaje všetkých snímačov, nielen GPS.

Formát dátumu (deň/mesiac/rok), používanie metrických alebo anglosasských (imperiálnych) merných jednotiek a spôsob udávania výšky (absolútna/relatívna) sa nastavuje softvérovo na vysielači Aurora 9 alebo v PC software.

Presnosť a stálosť údajov samozrejme závisia od počtu navigačných satelitov, ktoré GPS snímač "vidí".

Pozn.: Pri prvom spustení systému trvá úvodné zameranie polohy trochu dlhšie - tiež v závislosti na tom, kde sa nachádzate. Akonáhle je systém v prevádzke, pamätá si poslednú polohu po dobu cca 4 hodín. Pri opätovnom zapnutí na rovnakom mieste počas týchto 4 hodín je úvodné zisťovanie polohy oveľa rýchlejšie.

Pozn.: Pri extrémnom 3D lietaní môže dôjsť k strate signálu. Ak nastane táto situácia, skúste model stabilizovať do vodorovného letu, kým nie je spojenie s navigačnými satelitmi obnovené.

Sada snímača obsahuje: GPS snímač s kubickou anténou a káblom, obojstrannú penovú samolepiacu pásku.

 

#5842 Magnetický snímač otáčok (HTS-MRPM)

Magnetický snímač otáčok je vhodný pre aplikácie, kedy nie je možné použiť optické meranie otáčok (napr. vzhľadom na rozmery optického snímača). Magnetický snímač tiež zaisťuje presnejšie meranie otáčok, bez vplyvu intenzity osvetlenia a poveternostných podmienok.

Otáčky sledovaného objektu sú merané s pomocou permanentného magnetu upevneného na objekt a snímača, v ktorého bezprostrednej blízkosti sa magnet pohybuje. Najlepšie výsledky dosiahneme, ak je vzdialenosť medzi snímačom a magnetom menšia ako 1 mm.

Magnet môžete vlepiť epoxidom do zahĺbenia (s priemerom 4 mm a hĺbkou 2,5 mm) vyvŕtaného napr. do zadného disku vrtuľového kužeľa, zotrvačníka motora u auta alebo vrtuľníka a pod. Vzhľadom k tomu, že u objektov otáčajúcich sa vysokou rýchlosťou je nevyhnutné zachovávať ich vyváženie, magnety sa obvykle montujú v páre symetricky vzhľadom k osi otáčania. Druhý magnet sa upevní s opačnou polaritou (je označená značkou "+" na magnete), aby neovplyvňoval nameraný údaj. Naopak u objektov s nízkym počtom otáčok je možné presnosť merania zvýšiť použitím viacerých magnetov, výsledok je potom nutné vydeliť počtom magnetov - túto korekciu môžete vykonať automaticky nastavením vrtule s násobným počtom listov v PC software alebo software vysielača Aurora 9. Pri použití jedného magnetu v menu otáčkomera nastavte na Aurore 9 "Vrt.-M" resp. "Prop-M", pre dva magnety "Vrt.-2" resp. "Prop-2" atď ...

Držiak so snímacou Hallovou sondou sa upevní skrutkami do bezprostrednej blízkosti dráhy, po ktorej sa pohybuje magnet.

Sada snímača obsahuje: sondu snímača na držiaku s káblom, 3 magnety, 2 skrutky M2,3x6 mm s maticou.

 

#5835 Snímač stavu paliva (HTS-FUEL)

Snímač stavu paliva signalizuje pilotovi 5 úrovní hladiny paliva v nádrži (Plná, 3/4, 1/2, 1/4, Prázdna). Snímač poskytuje údaje dokonca aj pri lete na chrbte; je konštruovaný len na použitie v modeloch so žhaviacou sviečkou (methylakoholové palivo).

Inštalácia je veľmi jednoduchá. Čidlo snímača jednoducho nalepte zvonku na nádrž, pripojte snímač, ktorý upevnite obojstrannou lepiacou páskou na vhodnú časť modelu, zapojte kábel snímača do telemetrickej ústredne a môžete ísť lietať. Pre obzvlášť jednoduché upevnenie je snímač tvorený pružným plošným spojom vybaveným samolepiacou vrstvou (krytou ochrannou fóliou) na oboch stranách a pripojovacie konektory sú zdvojené - na krátkej i dlhej strane snímača.

Pozor - Systém zapínajte ešte pred natankovaním nádrže, inak by neprebehla správne autokalibrácia čidla pri zapnutí.

Počas extrémneho 3D lietania môže byť údaj snímača nepresný. Ak k tomu dôjde, skúste na niekoľko sekúnd zavisieť (pri vrtuľníku) alebo prejsť do vodorovného letu (pri lietadle), aby ste opäť dostali správny údaj.

Sada snímača obsahuje: snímač stavu paliva s káblom, obojstrannú penovú samolepiacu pásku, 3 čidlá (40x25 mm, 52x25 mm a 62,5x25 mm).

Tip:Pri zapájaní snímača do konektora snímača postupujte nasledovne: snímač uchopte tak, aby ste videli nápis "HTS-FUEL", nechtami palca a ukazováka opatrne povytiahnite béžovú poistku konektora. Do "odisteného" konektora zaveďte opatrne konektor na pružnom plošnom spoji čidla tak, aby ste videli pozlátené plôšky jednotlivých kontaktov. Zasuňte opatrne na doraz (cca 5 mm) a zaistite zasunutím poistky konektora snímača. Ak by ste konektor čidla zasunuli obrátene, nebude mať kontakt a zariadenie nebude fungovať.

 

#5853 HTS-SS Advance Telemetrická ústredňa

Napájanie 4,8 - 8,4 V (max. 2S Li-poly)
Rozsah prevádzkových teplôt -20°C ~ +60°C
Rozmery 40,4x28,4x9,5 mm
Hmotnosť 8 g bez káblov, 14 g s káblami

#5861 - Snímač teploty motora (HTS-E TEMP)

Rozsah merania -40° ~ +200°C
Dĺžka kábla snímača 500 mm
Rozmery (telo čidla) D3x205 mm
Hmotnosť 3 g

#5859 Servo Manager (HTS-SM)

Rozsah merania 4 kanály 0,1-10,0 A
Rozlišovacia schopnosť 0,1 A
Dĺžka dátového kábla snímača 250 mm
Dĺžka káblov kanálov CH1-CH4 100 mm
Rozmery (telo čidla) 38,8x20,3x13,7 mm
Hmotnosť 15 g

#5860 Výškomer/Variometer (HTS-VM)

Rozsah merania 0-6000 m (Absolútne) / +/-2000 m (Relatívne)
Rozlišovacia schopnosť 1 m
Dĺžka dátového kábla snímača 250 mm
Rozmery (telo čidla) 20,5x20,5x11,5 mm
Hmotnosť 4 g

#5854 Rýchlomer - snímač skutočnej vzdušnej rýchlosti (HTS-AS)

Rozsah merania 0-900 km/h
Rozlišovacia schopnosť 1 m
Dĺžka dátového kábla snímača 250 mm
Dĺžka hadice senzora-Pitotova trubica 400 mm
Rozmery (telo čidla) 20,5x20,5x11,5 mm
Hmotnosť (celková) 15 g

#5833 - Optický snímač otáčok (O-RPM)

Rozsah merania 0 ~ 50 000 ot./min
Dĺžka kábla čidla 250 mm
Rozmery (telo snímača) 35x15x11 mm
Rozmery (telo snímača s pätkami) 35x26x11 mm
Hmotnosť 3 g

#5834 - Snímač teploty (HTS-TEMP)

Rozsah merania -40° ~ +200°C
Dĺžka kábla snímača 350 mm
Rozmery (telo čidla) D2x5 mm
Hmotnosť 3 g

#5850 Snímač prúdu 50 A (HTS-C50)

Rozsah merania 0 - 50 A
Rozlišovacia schopnosť 0,1 A
Dĺžka kábla snímača 250 mm
Rozmery (snímač) 25x15x5 mm
Priemer "oka" snímača vonkajší/vnútorný 15/6 mm
Hmotnosť 4 g

#5855 Snímač prúdu 200 A (HTS-C200)

Rozsah merania 0 - 200 A
Rozlišovacia schopnosť 1 A
Dĺžka kábla snímača 250 mm
Rozmery (snímač) 34x22x6 mm
Priemer "oka" snímača vonkajší/vnútorný 22/10,5 mm
Hmotnosť 7 g

#5855 Snímač napätia (HTS-VOLT)

Rozsah merania 0 - 100 V
Rozlišovacia schopnosť 0,1 V
Dĺžka kábla snímača 250 mm

#5836 GPS snímač (HTS-GPS)

Výška 0 ~ 9 000 m
Rýchlosť 0 ~ 559 km/h
Kurz 0 ~ 360°
Opakovacia frekvencia merania polohy 0,5 s
Dĺžka kábla čidla 250 mm
Rozmery (telo snímača s pätkami) 23x22x16 mm
Hmotnosť (vrátane káblov) 7 g

#5842 Magnetický snímač otáčok (HTS-MRPM)

Rozsah merania 0 ~ 70 000 ot./min
Dĺžka kábla čidla 250 mm
Rozmery sondy snímača 30,5x15x6,5 mm
Rozmery magnetu D4,0x2,5 mm
Hmotnosť (vrátane kábla) 2 g

#5835 Snímač stavu paliva (HTS-FUEL)

Rozsah merania Plná, 3/4, 1/2, 1/4, Prázdna
Dĺžka kábla snímača 250 mm
Rozmery (snímač) 40x17x5 mm
Rozmery (čidlo) 40x25 mm, 52x25 mm a 62,5x25 mm, tlouštka 0,4 mm
Hmotnosť (snímač + čidlo) 5 g

Otázka k produktu: 5852 - HTS-SS Advance Telemetrické kombo kompletné

Kód tovaru: 1HI29949

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2020. Všetky práva vyhradené.