Predajňa v Zlatnické ulici v Prahe je trvalo uzavretá. Novo nás môžete navštíviť na Nademlejnské ulici v Hloubětíně. Ďakujeme za pochopenie.

5846 HTS-SS Blue Telemetrické kombo kompletné Elektro

Náhľad produktu - 5846 HTS-SS Blue Telemetrické kombo kompletné Elektro

Dostupnosť:
Dočasne nedostupné

Cena v e-shope s DPH: 129,02 €
+
Výrobca: Hitec
Kód tovaru: 1HI29946

Popis produktu

Telemetrický systém Hitec 2.4GHz sa vďaka telemetrickej ústredni HTS-SS Blue rozrastá o možnosť merania prúdu a napätia. Teraz môžete lietať s vaším modelom A VTEDY poznať aktuálne otáčky motora, prúdový odber pohonného elektromotora alebo iného palubného zariadenia, napätie napájacieho akumulátora alebo v inom mieste palubnej elektroinštalácie, teploty na rôznych miestach a GPS informácie zahŕňajúce údaje o polohe, rýchlosti a výške. Systém je možné inštalovať do väčšiny lietajúcich modelov: vrtuľníkov, vetroňov, modelov poháňaných elektromotorom.

# 5846 HTS Blue Telemetrické kombo kompletné Elektro

Pre ľahký štart Hitec pripravil komplet obsahujúci telemetrickú ústredňu a sadu snímačov pre elektrolety:

 • 1x Optický snímač otáčok (O-RPM)
 • 1x Magnetický snímač otáčok (HTS-MRPM)
 • 4x Snímač teploty (HTS-TEMP)
 • 1x Snímač prúdu HTS-C50 (do 50 A)
 • 1x Snímač prúdu HTS-C200 (do 200 A)
 • 1x Snímač napätia HTS-VOLT (0-100 V)
 • 1x GPS snímač (HTS-GPS)

Vzhľadom k malým rozmerom a nízkej hmotnosti (ústredňa so VŠETKÝMI pripojenými snímačmi váži cca 45 g - tj. toľko, čo jedno štandardné servo), je možné telemetrické údaje získavať aj z paluby malých a ľahkých modelov.


# 5849 HTS-SS Blue Telemetrická ústredňa Elektro

Telemetrická ústredňa slúži k zberu dát z vonkajších čidiel (až 9 snímačov) a ich prenosu do telemetrického prijímača Hitec s dátovým vstupom (Optima 7 a Optima 9). Ako naznačuje názov ( "Elektro"), je optimalizovaná predovšetkým pre modely poháňané elektromotorom - lietadlá, vrtuľníky, autá i lode. Ústredňa obsahuje elektroniku "obsluhujúcu" jednotlive snímače - nie je preto možné zapojiť samotné čidlo priamo do prijímača, ale vždy iba prostredníctvom ústredne.

Pre správnu činnosť je potrebné vopred skontrolovať (a podľa potreby aktualizovať s pomocou HPP-22), že:

 • software vysielača Aurora 9 (ak ho používate) je verzia 1.08 alebo novší
 • software vysielačového modulu Spectra 24 (alebo VF dielu u Optic 6 Sport 2,4 GHz) je verzia 3.01 alebo novší
 • software prijímača Optima (7 alebo 9) je verzia 2.02 alebo novší

Návod, ako vykonať aktualizáciu nájdete TU.

Ústredňa nevyžaduje žiadne nastavovanie, zapája sa pomocou dvojice káblov s ňou dodávaných - zapleteným trojžilovým káblikom sa vedie telemetria do vstupu DATA na prijímači, plochý káblik slúži na napájanie ústredne a snímačov (4,8-8,4). Pripojiť ho môžete priamo do nepoužívaného servovýstupu prijímača. Ak sú všetky obsadené, potom pomocou Y-kábla, alebo môžete napájanie priviesť priamo od vypínača prijímačového akumulátora.

Okrem dátového výstupu (DATA) a zásuvky napájania (P) má ústredňa deväť zásuviek s nezámeniteľnými konektormi pre rôzne druhy snímacích čidiel:

 • R1, R2 - pre pripojenie snímačov otáčok
 • C - pre pripojenie snímača prúdu
 • V - pre pripojenie snímača napätia
 • G - pre pripojenie GPS snímača
 • T1, T2, T3, T4 - pre pripojenie teplotných čidiel

Pripojiť môžete až dva snímače otáčok, nezáleží, či magnetické alebo optické, číslo zásuvky udáva adresu, na ktorej sa dané čidlo objaví na displeji vysielača Aurora 9 alebo na monitore počítača pri pripojení prostredníctvom rozhrania HPP-22 k vysílačovému modulu.

Podobne môžete pripojiť až štyri teplotné čidlá, číslo zásuvky opäť udáva adresu čidla.

Pri pripojení snímača prúdu treba na vysielači (alebo na pripojenom PC či inom telemetrickom rozhraní) zvoliť zodpovedajúci typ snímača (C50 alebo C200), aby bola zobrazovaná správna hodnota prúdu.

Sada telemetrickej ústredne obsahuje: telemetrickú ústredňu HTS-SS Blue, napájací kábel, dátový kábel a obojstrannou penovou samolepiace pásku.


# 5833 - Optický snímač otáčok (O-RPM)

Optický snímač otáčok je určený pre väčšie modely (zvl. vrtuľníky) lietajúce pod šírou oblohou.

Inštalácia je jednoduchá. Snímač upevnite na chvostový nosník vrtuľníka pomocou dvoch sťahovacích pások dodávaných so snímačom a zapojte do telemetrickej ústredne. Pre modely lietadiel môžete snímač upevniť napr. na kryt motora skrutkami alebo obojstrannou samolepiacou páskou tak, aby mal nerušený "výhľad" na otáčajúcu sa vrtuľu.

Snímač môže byť za priaznivých podmienok umiestnený vo vzdialenosti až 1 500 mm od (veľkej) vrtule alebo rotora - za predpokladu, že je inštalovaný dostatočne ďaleko od objektov, ktoré by mohli meranie ovplyvňovať (napr. od stabilizačných plôšok, "pádiel", u vrtuľníka ). Samozrejme záleží na rozmeroch rotujúceho objektu - pre meranie otáčok osempalcovej vrtule na malej Elektre musíte ísť podstatne bližšie, než v prípade veľkej dvadsaťpalcovej "lopaty" na dospelom elektrolete.

V menu otáčkomera na PC alebo na Aurore 9 treba samozrejme nastaviť správny počet listov vrtule (rotora).

Sada snímača obsahuje: optický snímač otáčok s káblom, 2 sťahovacie pásky, samolepiace obojstrannú penovú pásku, 2 skrutky 8x1,8 mm.


# 5834 - Snímač teploty (HTS-TEMP)

Snímač teploty slúži k dotykovému meraniu teploty - uplatní sa napr. pri sledovaní teploty hlavy spaľovacieho motora, akumulátorov, regulátorov otáčok alebo iných častí modelu, ktorých teplota nás môže zaujímať.

Vlastná sonda je obalená v zmršťovacej fólii odolávajúcej vyšším teplotám; prevádzkový rozsah meraných teplôt je -40°C do 200°C. To znamená, že snímače môžu merať teplotu prakticky takmer kdekoľvek v bežných modeloch.

Sada snímača obsahuje: 2 snímače teploty s káblom.


# 5850 Snímač prúdu 50 A (HTS-C50)

Snímač prúdu HTS-C50 bol skonštruovaný pre jednoduché a presné meranie jednosmerného prúdu do 50 A s rozlíšením 0,1 A. Meranie prúdu je bezkontaktné, podobne ako u tzv. kliešťových ampérmetrov, kde snímač meria intenzitu elektromagnetického poľa okolo vodiča, ktorá je úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu. Snímač je tvorený toroidom, ktorého stredom sa vedie kábel, v ktorom sa meria prúd.

Zásady pre montáž:

 • Kábel a snímač je potrebné spoľahlivo upevniť tak, aby sa nemenila ich vzájomná poloha.
 • Kábel musí pre dosiahnutie maximálnej presnosti merania viesť stredom otvoru v snímači.
 • Snímač musí byť správne orientovaný v smere toku elektrického prúdu. Správnu orientáciu označuje šípka na boku snímača; elektrický prúd tečie vždy z miesta s vyšším elektrickým potenciálom k miestu s potenciálom nižším - napr. z napájacieho akumulátora k regulátoru otáčok, od zdroja k spotrebiču. V rovnakom smere musí mieriť aj šípka na snímači.
 • Snímač neumiestňujte do blízkosti magnetov, pretože to môže nežiadúcim spôsobom ovplyvniť meranie. Činnosť snímača môže ovplyvniť aj ďalší snímač prúdu, ak by bol umiestnený v blízkosti.

Sada snímača obsahuje: snímač prúdu HTS-C50.


# 5855 Snímač prúdu 200 A (HTS-C200)

Snímač prúdu HTS-C200 bol skonštruovaný pre jednoduché a presné meranie jednosmerného prúdu do 200 A s rozlíšením 1 A. Meranie prúdu je bezkontaktné, podobne ako u tzv. kliešťových ampérmetrov, kde snímač meria intenzitu elektromagnetického poľa okolo vodiča, ktorá je úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu. Snímač je tvorený toroidom, ktorého stredom sa vedie kábel, v ktorom sa meria prúd.

Zásady pre montáž:

 • Kábel a snímač je potrebné spoľahlivo upevniť tak, aby sa nemenila ich vzájomná poloha.
 • Kábel musí pre dosiahnutie maximálnej presnosti merania viesť stredom otvoru v snímači.
 • Snímač musí byť správne orientovaný v smere toku elektrického prúdu. Správnu orientáciu označuje šípka na boku snímača; elektrický prúd tečie vždy z miesta s vyšším elektrickým potenciálom k miestu s potenciálom nižším - napr. z napájacieho akumulátora k regulátoru otáčok, od zdroja k spotrebiču. V rovnakom smere musí mieriť aj šípka na snímači.
 • Snímač neumiestňujte do blízkosti magnetov, pretože to môže nežiadúcim spôsobom ovplyvniť meranie. Činnosť snímača môže ovplyvniť aj ďalšie snímač prúdu, ak by bol umiestnený v blízkosti.

Sada snímača obsahuje: snímač prúdu HTS-C200.


# 5855 Snímač napätia (HTS-VOLT)

Snímač napätia slúži na meranie jednosmerného napätia v rozsahu 0 až 100 V. Celá elektronika je uložená v telemetrickej ústredni, vonkajšia časť je len pripojovací kábel dodávaný v dvoch prevedeniach: kábel s krokosvorkou a kábel s nalisovatelnou T-svorkou. T-svorka zaisťuje spoľahlivejší kontakt, ale majte na pamäti, že nie je konštruovaná pre opakované nasadzovanie a snímanie. Kábel s krokosvorkou je univerzálnejší, ale treba dbať na to, aby pri jeho používaní nedošlo k náhodnému skratu. Môžete tiež krokosvorku odspájkovať a nahradiť ju vhodným konektorom - napr. 2 mm pozláteným konektorom zaisťujúcim spoľahlivý kontakt.

Zapojenie snímača napätia: (+) pól je krokosvorka alebo T-svorka na kábliku zapojenom do zásuvky "V" na telemetrickej ústredni HTS-SS Blue. (-) pól ("zem"), voči ktorému sa meria napätie, je (-) pól na servozásuvkách prijímača (za predpokladu, že je telemetricka ústredňa normálne napájaná z prijímača). Ak by ste chceli merať napätie na obvode galvanicky oddelenom od napájania prijímača, je nutné prepojiť (-) pól meraného obvodu a (-) pól servozásuvek prijímača.

Pripojenie T-svorky: do "zvislej" časti T- svorky zalisujte pripojovací kábel, do "priečky" zalisujte kábel, v ktorom chcete merať napätie.

Sada snímača obsahuje: kábel s krokosvorkou, pripojovací kábel pre T- svorku s konektorom, T-svorku.


# 5836 GPS snímač (HTS-GPS)

GPS senzor Hitec je špeciálne konštruovaný pre použitie v RC modeloch pohybujúcich sa v trojrozmernom priestore - na rozdiel od antén v GPS navigáciách pre automobily schopných prijímať signál zo satelitov v jedinom smere (kolmo na plochu snímača), je kubická anténa Hitec schopná prijímať v 5 smeroch. Vďaka tomu môže stabilne prijímať GPS dáta dokonca aj pri 3D lietaní.

Snímač sa jednoducho upevní pomocou obojstrannej penovej samolepiacej pásky na hornú časť modelu tak, aby kubická anténa mala "voľný výhľad" na navigačné satelity krúžiace na obežnej dráhe okolo Zeme a kábel snímača mieril v pozdĺžnej osi modelu.

GPS poskytuje bežné údaje (zobrazované na displeji Aurory 9):

 • zemepisnú šírku
 • zemepisnú dĺžku
 • nadmorskú výšku (absolútny údaj) alebo relatívnu výšku oproti bode vzletu (volí sa softvérovo na vysielači Aurora 9 alebo v PC software)
 • dátum a čas (svetový, UTC - dve hodiny pozadu za stredoeurópskym letným časom, jednu hodinu pozadu za stredoeurópskym časom)
 • rýchlosť pohybu modelu

Na monitore počítača pripojeného prostredníctvom HPP-22 môžete sledovať ešte:

 • kurz modelu
 • vzdialenosť modelu v priamej línii a vzdialenosť
 • vzdialenosť modelu od kolmého priemetu modelu na zem k miestu štartu

PC tiež umožní zaznamenávať priebeh letu (jazdy) a do pamäte ukladať údaje všetkých snímačov, nielen GPS.

Formát dátumu (deň/mesiac/rok), používanie metrických alebo anglosasských (imperiálnych) merných jednotiek a spôsob udávania výšky (absolútna/relatívna) sa nastavuje softvérovo na vysielači Aurora 9 alebo v PC software.

Presnosť a stálosť údajov samozrejme závisia od počtu navigačných satelitov, ktoré GPS snímač "vidí".

Pozn.: Pri prvom spustení systému trvá úvodné zameranie polohy trochu dlhšie - tiež v závislosti na tom, kde sa nachádzate. Akonáhle je systém v prevádzke, pamätá si poslednú polohu po dobu cca 4 hodín. Pri opätovnom zapnutí na rovnakom mieste počas týchto 4 hodín je úvodné zisťovanie polohy oveľa rýchlejšie.

Pozn.: Pri extrémnom 3D lietaní môže dôjsť k strate signálu. Ak nastane táto situácia, skúste model stabilizovať do vodorovného letu, kým nie je spojenie s navigačnými satelitmi obnovené.

Sada snímača obsahuje: GPS snímač s kubickou anténou a káblom, obojstrannú penovú samolepiacu pásku.


# 5842 Magnetický snímač otáčok (HTS-MRPM)

Magnetický snímač otáčok je vhodný pre aplikácie, kedy nie je možné použiť optické meranie otáčok (napr. vzhľadom na rozmery optického snímača). Magnetický snímač tiež zaisťuje presnejšie meranie otáčok, bez vplyvu intenzity osvetlenia a poveternostných podmienok.

Otáčky sledovaného objektu sú merané s pomocou permanentného magnetu upevneného na objekt a snímača, v ktorého bezprostrednej blízkosti sa magnet pohybuje. Najlepšie výsledky dosiahneme, ak je vzdialenosť medzi snímačom a magnetom menšia ako 1 mm.

Magnet môžete vlepiť epoxidom do zahĺbenia (s priemerom 4 mm a hĺbke 2,5 mm) vyvŕtaného napr. do zadného disku vrtuľového kužeľa, zotrvačníka motora u auta alebo vrtuľníka a pod. Vzhľadom k tomu, že u objektov otáčajúcich sa vysokou rýchlosťou je nevyhnutné zachovávať ich vyváženie, magnety sa obvykle montujú v páre symetricky vzhľadom k osi otáčania. Druhý magnet sa upevní s opačnou polaritou (je označená značkou "+" na magnete), aby neovplyvňoval nameraný údaj. Naopak u objektov s nízkym počtom otáčok je možné presnosť merania zvýšiť použitím viacerých magnetov, výsledok je potom nutné vydeliť počtom magnetov - túto korekciu môžete vykonať automaticky nastavením vrtule s násobným počtom listov v PC software alebo software vysielača Aurora 9. Pri použití jedného magnetu v menu otáčkomera nastavte na Aurore 9 "Vrt.-M" resp. "Prop-M", pre dva magnety "Vrt.-2" resp. "Prop-2" atď ..

Držiak so snímacou Hallovou sondou sa upevní skrutkami do bezprostrednej blízkosti dráhy, po ktorej sa pohybuje magnet.

Sada snímača obsahuje: sondu snímača na držiaku s káblom, 3 magnety, 2 skrutky M2,3x6 mm s maticou.

Technické informácie

#5849 HTS-SS Blue Telemetrická ústredňa Elektro

Napájanie 4,8 - 8,4 V (max. 2S Li-poly)
Rozsah prevádzkových teplôt -20°C ~ +60°C
Rozmery 34x24x5 mm
Hmotnosť 7 g bez káblov, 12 g s káblami

#5833 - Optický snímač otáčok (O-RPM)

Rozsah merania 0 ~ 50 000 ot./min
Dĺžka kábla čidla 250 mm
Rozmery (telo snímača) 35x15x11 mm
Rozmery (telo snímača s pätkami) 35x26x11 mm
Hmotnosť 3 g

#5834 - Snímač teploty (HTS-TEMP)

Rozsah merania -40° ~ +200°C
Dĺžka kábla snímača 350 mm
Rozmery (telo čidla) D2x5 mm
Hmotnosť 3 g

#5850 Snímač prúdu 50 A (HTS-C50)

Rozsah merania 0 - 50 A
Rozlišovacia schopnosť 0,1 A
Dĺžka kábla snímača 250 mm
Rozmery (snímač) 25x15x5 mm
Priemer "oka" snímača vonkajší/vnútorný 15/6 mm
Hmotnosť 4 g

#5855 Snímač prúdu 200 A (HTS-C200)

Rozsah merania 0 - 200 A
Rozlišovacia schopnosť 1 A
Dĺžka kábla snímača 250 mm
Rozmery (snímač) 34x22x6 mm
Priemer "oka" snímača vonkajší/vnútorný 22/10,5 mm
Hmotnosť 7 g

#5855 Snímač napětí (HTS-VOLT)

Rozsah merania 0 - 100 V
Rozlišovacia schopnosť 0,1 V
Dĺžka kábla snímača 250 mm

#5836 GPS snímač (HTS-GPS)

Výška 0 ~ 9 000 m
Rýchlosť 0 ~ 559 km/h
Kurz 0 ~ 360°
Opakovacia frekvencia merania polohy 0,5 s
Dĺžka káblu čidla 250 mm
Rozmery (telo snímača s pätkami) 23x22x16 mm
Hmotnosť (vrátane kábla) 7 g

#5842 Magnetický snímač otáčok (HTS-MRPM)

Rozsah merania 0 ~ 70 000 ot./min
Dĺžka káblu čidla 250 mm
Rozmery sondy snímača 30,5x15x6,5 mm
Rozmery magnetu D4,0x2,5 mm
Hmotnosť (vrátane kábla) 2 g

Otázka k produktu: 5846 HTS-SS Blue Telemetrické kombo kompletné Elektro

Kód tovaru: 1HI29946

Text otázky

Získajte dopravu zdarma

pri objednávke nad 100 €

© PECKA MODELÁR s.r.o. 2011 - 2021. Všetky práva vyhradené.